صفحه اصلی > اداره کل امور تحصیلی > آغاز سال تحصیلی > سال 95-96 > پیام ریاست معزز المصطفی(ص) به مناسبت آغاز سال تحصیلی 96-95 

با احترام و آرزوی توفيق، پیام ریاست معزز المصطفی(ص) به مناسبت آغاز سال تحصیلی 96-95 در  لینک (فارسی، عربی وانگلیسی) تقدیم شما کاربران گرامی می گردد.