صفحه اصلی > معاونت آموزش > تودیع و معارفه مدیر کل محترم سنجش و پذیرش 
تودیع و معارفه مدیرکل جدید اداره کل سنجش و پذیرش
جلسه با نام خداوند متعال آغاز گردید.
در ابتدا جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباسی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، با توجه به صدور حکم جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای امیر انصاری به عنوان مدیر کل جدید دفتر سنجش و پذیرش با تشکر از قبول زحمت ایشان جهت تصددی این پست، به سابقه المصطفی و گسترش نمایندگی ها در کشورهای مختلف و ضرورت ارتقاء و اصلاح فرایندهای پذیرشی و هماهنگی با نماینددگی ها نسبت به ظرفیت پذیرشی اشاره داشتند. ایشان بر اهمیت تراز علمی و کیفیت آزمون ها و مصاحبه ها و دقت در امانت داری در این بخش تاکید داشتند. همچنین با اشاره به نیروی انسانی با انگیزه در سنجش و پذیرش از زحمات جناب حجة الاسلام آقای سید قربدان موسوی و جناب حجة الاسلام آقای خالق پور تشکر و قدردانی نمودند.
در ادامه جانشین و مدیران محترم معاونت نیز ضمن خیر مقدم به جناب حجة الاسلام آقای امیرانصاری در سمت جدید و اعلام آمادگی جهت همکاری با ایشان، به زحمات و صمیمت جناب حجة الاسلام آقای سید قربان موسوی اشاره داشتند و برای هر دو بزرگوار آرزوی توفیق نمودند.
در پایان جناب حجة الاسلام آقای سید قربان موسوی نیز ضمن تشکر از ابراز محبت معاون و مدیران محترم آموزش، آرزوی قبولی زحمات به عنوان باقیات و صالحات در این پست داشتند.
همچنین جناب حجة الاسلام آقای امیر انصاری نیز با تشکر از حسن نظر معاون محترم آمادگی جهت انجام وظایف را ا علام نمودند.
جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید.