صفحه اصلی > معاونت آموزش > بازدید معاون و مدیران معاونت آموزش جامعةالمصطفی(ص) از جامعه آل البیت 

بازدید معاونت آموزش و هیئت همراه از جامعه آل البیت