برنامه آموزشی دوره سطح سه

 معاونت آموزشی المصطفی(ص) برنامه آموزشی این دوره را در چهار فصل (مشخصات کلی، برنامه ، منابع دروس و جدول ترم بندی) به شرح پیوست مشخص کرده و مقرر می‌دارد.

ماده 1) برنامه آموزشی دوره سطح سه از تاریخ تصویب برای واحدهای آموزشی المصطفی(ص) که بنا به در خواست و تایید معاونت آموزش که مجوز اجرا و برنامه به آنان ابلاغ گردیده است لازم الاجراء است.

ماده 2) این برنامه از تاریخ 1/6/90 برای طلاب که از این تاریخ به بعد وارد این سطح می‌شوند لازم الاجراء است.

ماده 3) نحوه ورود طلاب به سطح سه بصورت اختبار (مصاحبه) و متمرکز صورت می‌گیرد که در گروه علمی  اختبار و مصاحبه نمایندگان واحدهای آموزشی و نیز و نماینده معاونت آموزش حضور دارند.

ماده 4) سقف سن برای پذیرش طلاب برای سطح سه حداکثر 40 سال در نظر گرفته می‌شود.

ماده 5) طلابی که فارغ التحصیل از دوره کارشناسی شده‌ و در دو مرحله آزمون موفق نشده‌اند مشروط به تعهد به بازگشت برای سه سال پس از اتمام سطح سه به شرط موفقیت در مصاحبه و اختبار علمی ثبت نام می‌شوند.

تبصره: در صورت عدم موفقیت در اختبار و مصاحبه علمی، طلاب فارغ التحصیل فوق موظف به بازگشت به کشور بمدت دو سال خواهند بود و پس از آن براساس ضوابط و مقررات آموزشی می‌توانند متقاضی ادامه تحصیل باشند.

ماده 6) ورودیهای به سطح سه متعهد گردند که درخواست مدرک رسمی را نخواهند داشت والمصطفی(ص) در صورت موفقیت و اتمام دوره، گواهی اتمام دوره به فارغ التحصیلان اعطاء خواهد کرد.

ماده 7) فارغ التحصیلان این دوره می‌توانند در صورت داشتن شرایط برای ورود به سطح 4 ثبت نام نمایند.

ماده 8) تدوین پایان نامه برای فارغ التحصیلان سطح سه الزامی نمی‌باشد.

تبصره: فارغ التحصیلان که قصد ادامه تحصیل در سطح چهار را دارند ملزم به تدوین پایان نامه خواهند بود.

ماده 9) پس از پذیرش و قبولی در مصاحبه و ورود به سطح سه، فقط خدمات عمومی از قبیل شهریه و بیمه و خدمات حوزه به آنان اعطاء می‌شود.

 دکتر محمد جواد زارعان

معاون آموزشی جامعة المصطفی(ص) العالمیة

 

فصل اول - مشخصات كلى   

تعریف

اهداف کلی دوره

نقش و توانایی

اهمیت و ضرورت

طول دوره و شکل نظام آموزشی

برنامه درسی دوره

فصل دوم - جداول دروس

الف) دروس حوزوی

ب) دروس پایه

فصل دوم - منابع درسی

عقاید 1 

عقاید 2

تفسیر موضوعی 1

تفسیر موضوعی2

 آیات الاحکام 

درایه الحدیث  

علم الرجال

نهایه الحکمه 1

نهایه الحکمه 2

فقه مقارن  

قواعد فقهیه

فقه 1

فقه 2 

فقه 3

فقه 4

فقه 5

فقه 6

فقه 7

فقه 8

اصول 1 

اصول 2

اصول 3

اصول 4

اصول 5

اصول 6

اصول 7

اصول 8

 

فصل اول

مشخصات كلى

مشخصات کلی دوره آموزشی سطح سه

جامعة المصطفی(ص)  العالمیة

 

تعریف   ابتدای صفحه

دوره آموزشی سطح سه یکی از دوره‌‌های آموزشی است که طلبه در این دوره، دروس حوزوی فقه و اصول به شیوه سنتی را بعنوان دروس پایه می‌گذرانند و پس از موفقیت، به دریافت دانش‌نامه‌ی سطح سه المصطفی(ص) نائل می‌گردند.

 

اهداف کلی دوره     ابتدای صفحه

1)     تربیت محقق و استاد برای دوره‌های کارشناسی در زمینه فقه و اصول.

2)     جذب داوطلبان مایل به تحقیق و مطالعه و تربیت پژوهشگر توانا برای تألیف و تدریس در زمینه‌های فقهی و اصولی.

3)     تحفظ بر سنت‌ها و روش‌های حسنه حوزه و تقویت نظام درسی سنتی.

 

نقش و توانایی    ابتدای صفحه

دانش آموخته‌ی این دوره آموزشی با توانایی بدست آورده در فقه و اصول بعنوان محقق و استاد در عرصه‌های علمی داخلی و خارجی خواهد درخشید و همچنین پس از طی دوره آموزشی سطح سه و کسب معلومات، آماده‌ی ورود به دوره‌ی آموزشی سطح 4 خواهد شد.

 

اهمیت و ضرورت   ابتدای صفحه

1)     گرایش بسیاری از دانش‌پژوهان به کسب آشنایی با علوم حوزوی سنتی بخصوص اصول و فقه.

2)     نیاز جوامع اسلامی به محققان و اساتید دینی متخصص در فقه و اصول.

3)     نیاز حوزه‌های علمیه و مدارس دینی کشورهای اسلامی به دانش‌پژوهانی که با دروس و متون حوزوی رایج به خوبی آشنایی داشته و توان تدریس آن را داشته باشند.

 

طول دوره و شکل نظام آموزشی   ابتدای صفحه

طول دوره آموزشی سطح سه، 4 سال است و دروس بصورت واحدی ارایه می‌شود و کل دروس دوره، در 8 نیم‌سال تحصیلی برنامه ریزی می‌گردد. زمان تدریس هر واحد نظری در یک نیم‌سال تحصیلی 16 هفته که هر واحد نظری 16 ساعت و هر واحد عملی 32 ساعت می‌باشد.

 

برنامه درسی دوره    ابتدای صفحه

تعداد کل واحدهای درسی دوره آموزشی سطح سه 116 واحد است که محور دروس آن به شرح ذیل می‌باشد.

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

32

2

دروس پایه

80

3

پایان نامه

4

جمع کل

116

 

فصل دوم - جداول دروس

الف) دروس حوزوی   ابتدای صفحه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

متن درسی

جمع

نظری

عملی

1

عقاید 1

4

48

48

-

-

کلام قدیم

2

عقاید 2

4

48

48

-

عقاید 1

کلام جدید

3

تفسیر موضوعی 1

2

32

32

-

-

سیاست ـ اجتماعی

4

تفسیر موضوعی 2

2

32

32

-

تفسیر موضوعی 1

امامت

5

آیات الاحکام

2

32

32

-

-

الشیخ الایروانی

6

علم الرجال

2

32

32

-

-

مقباس الدرایه ـ سیفی مازندرانی

7

درایه الحدیث

2

32

32

-

رجال

مقباس الدریة (سیفی مازندرانی)

8

نهایه الحکمه 1

4

64

64

-

-

 

9

نهایه الحکمه 2

4

64

64

-

نهایه الحکمه 1

 

10

فقه مقارن

3

48

48

-

 

فقه مقارن

11

قواعد فقهیه

3

48

48

-

 

متن ایروانی، تالیف آیت الله لنکرانی

12

پایان نامه

4

128

-

128

 

 

جمع کل

32

608

480

128

 

 

 

ب) دروس پایه   ابتدای صفحه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

متن درسی

جمع

نظری

عملی

1

فقه 1

5

80

80

-

-

مکاسب محرمه از ابتداء تا آخر مبحث سحر

2

فقه 2

5

80

80

-

فقه 1

ادامه مکاسب محرمه (از الشعبدة تا آخر المکاسب المحرمة)

3

فقه 3

5

80

80

-

فقه 2

مکاسب بیع از ابتداء تا شروط المتعاقدین

4

فقه 4

5

80

80

-

فقه 3

مکاسب از (اول شروط المتعاقدین تا شرائط العوضین)

5

فقه 5

5

80

80

-

فقه 4

مکاسب بیع از شرائط عوضین تا آخر بیع

6

فقه 6

5

80

80

-

فقه 5

مکاسب اول خیارات تا خیار غبن

7

فقه 7

5

80

80

-

فقه 6

خیارات از تاخیر تا آخر خیار العیب، اختلاف المقومین

8

فقه 8

5

80

80

-

فقه 7

خیارات از شروط تا آخر کتاب

9

اصول 1

5

80

80

-

-

حلقة ثالثه از ابتدای قسم اول تا البحث الثالث فی حجیة الظهور یا رسائل

10

اصول 2

5

80

80

-

اصول 1

حلقة ثالثة (از حجیت ظهور تا آخر القسم الاول) یا رسائل

11

اصول 3

5

80

80

-

اصول 2

حلقة ثالثة از ابتدای قسم دوم تا اول استصحاب یا رسائل

12

اصول 4

5

80

80

-

اصول 3

حلقه ثالثة ادامه قسم دوم از اول استصحاب تا آخر کتاب یا رسائل

13

اصول 5

5

80

80

-

اصول 4

کفایه

14

اصول 6

5

80

80

-

اصول 5

کفایه

15

اصول 7

5

80

80

-

اصول 6

کفایه

16

اصول 8

5

80

80

-

اصول 7

کفایه

جمع کل

80

1280

1280

-

 

 

 

فصل دوم - منابع درسی
 

عقاید 1      ابتدای صفحه

تعداد واحد:      4

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: شناخت مهمترین مباحث اعتقادی با بهره‌گیری از شیوه‌های عقلی ـ فعلی

منابع پیشنهادی: علم کلام کتاب تجرید محقق طوسی

 

عقاید 2    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      4

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: عقاید 1

هدف: آشنایی با علم قدیم و جدید

منابع پیشنهادی: علم کلام کتاب تجرید محقق طوسی

 

تفسیر موضوعی 1    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      2

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با دیدگاه‌های قرآن کریم در موضوع مبدأ شناسی

منابع پیشنهادی: معارف قرآن آیت الله مصباح یزدی ـ مفاهیم القرآن(ج1) آیت الله سبحانی پیام قرآن(ج1 تا 4) آیت الله مکارم الشیرازی

 

تفسیر موضوعی2    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      2

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: تفسیر موضوعی 1

هدف: تبیین جایگاه امامت و ولایت وسط و فات مختلف آن در قرآن کریم.

 منابع پیشنهادی: امامت و ولایت در قرآن (آیات عظام و مصباح یزدی، مظاهری، محمدی تمهیدیه و...)، امامت و ولایت در قرآن (محمود عبداللهی)

 

 آیات الاحکام    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      2

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: فقه استدلالی و آشنایی با شیوه‌های استدلال بر احکام

 منابع پیشنهادی: الشیخ الایروانی

 

درایه الحدیث   ابتدای صفحه

تعداد واحد:      2

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با علم رجال و کیفیت کاربرد آن در منابع السلامی

 منابع پیشنهادی: مقباس الروایة ـ (سیفی مازندرانی)

  

علم الرجال    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      2

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با درایه الحدیث و کیفیت کاربرد آن در منابع اسلامی

 منابع پیشنهادی: مقباس الروایة ـ (سیفی مازندرانی)

 

نهایه الحکمه 1     ابتدای صفحه

تعداد واحد:      4

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: تعمیق یافته‌های فلسفه‌های اسلامی

 منابع پیشنهادی: کتاب نهایه الحکمه

  

نهایه الحکمه 2     ابتدای صفحه

تعداد واحد:      4

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: نهایه الحکمه 1

هدف: تعمیق یافته‌های فلسفه‌های اسلامی

 منابع پیشنهادی: نهایه الحکمه 

 

فقه مقارن   ابتدای صفحه

تعداد واحد:      3

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی طلاب با برخی از فروع فقهی بصورت مقارنه‌ای همراه با ادله آن.

منابع پیشنهادی: فقه مقارن

 

قواعد فقهیه    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      3

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی طلاب با برخی از قواعد فقهی و کاربردهای آن در استنباط احکام فقهی

منابع پیشنهادی: متن ایروانی، تالیف آیت الله لنکرانی

  

فقه 1    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی و تسلط به مباحث فقهی بصورت استدلالی

منابع پیشنهادی: مکاسب محرمه از ابتداء تا آخر مبحث سحر

  

فقه 2    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد:

پیش‌نیاز: فقه1

هدف: آشنایی و تسلط به مباحث فقهی بصورت استدلالی

منابع پیشنهادی: ادامه مکاسب محرمه (از الشعبدة تا آخر المکاسب المحرمة)

 

فقه 3    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد:

پیش‌نیاز: فقه 2

هدف: آشنایی و تسلط به مباحث فقهی بصورت استدلالی

 منابع پیشنهادی: مکاسب بیع از ابتداء تا شروط المتعاقدین

  

فقه 4    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد:

پیش‌نیاز: فقه 3

هدف: آشنایی و تسلط به مباحث فقهی بصورت استدلالی

منابع پیشنهادی: مکاسب از (اول شروط المتعاقدین تا شرائط العوضین)

  

فقه 5    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد:

پیش‌نیاز: فقه 4

هدف: آشنایی و تسلط به مباحث فقهی بصورت استدلالی

 منابع پیشنهادی: مکاسب بیع از شرائط عوضین تا آخر بیع

  

فقه 6    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد:

پیش‌نیاز: فقه 5

هدف: آشنایی و تسلط به مباحث فقهی بصورت استدلالی

 منابع پیشنهادی: مکاسب اول خیارات تا خیار غبن

  

فقه 7    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد:

پیش‌نیاز: فقه 6

هدف: آشنایی و تسلط به مباحث فقهی بصورت استدلالی

 منابع پیشنهادی: خیارات از تاخیر تا آخر خیار العیب، اختلاف المقومین

 

فقه 8   ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد:

پیش‌نیاز: فقه 7

هدف: آشنایی و تسلط به مباحث فقهی بصورت استدلالی

 منابع پیشنهادی: خیارات از شروط تا آخر کتاب

  

اصول 1    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با مباحث اصولی در سطح عالی.

 منابع پیشنهادی: حلقة ثالثه از ابتدای قسم اول تا البحث الثالث فی حجیة الظهور یا رسائل

 

 اصول 2    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد:

پیش‌نیاز: اصول 1

هدف: آشنایی با مباحث اصولی در سطح عالی.

 منابع پیشنهادی: حلقة ثالثه ( از حجیت ظهور تا آخر القسم الاول) یا رسائل

 

 اصول 3    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: اصول 2

هدف: آشنایی با مباحث اصولی در سطح عالی.

 منابع پیشنهادی: حلقة ثالثة از ابتدای قسم دوم تا اول استصحاب یا رسائل

 

اصول 4   ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: اصول 3

هدف: آشنایی با مباحث اصولی در سطح عالی.

 منابع پیشنهادی: حلقة ثالثة ادامه قسم دوم از اول استصحاب تا آخر کتاب یا رسائل

  

اصول 5    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: اصول 4        

هدف: آشنایی با مباحث اصولی در سطح عالی.

 منابع پیشنهادی: کفایه

  

اصول 6    ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: اصول 5

هدف: آشنایی با مباحث اصولی در سطح عالی.

 منابع پیشنهادی: کفایه

 

اصول 7     ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: اصول 6

هدف: آشنایی با مباحث اصولی در سطح عالی.

 منابع پیشنهادی: کفایه

  

اصول 8     ابتدای صفحه

تعداد واحد:      5

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: اصول 7

هدف: آشنایی با مباحث اصولی در سطح عالی.

 منابع پیشنهادی: کفایه