صفحه اصلی > گروه نظارت و ارزیابی > آیین نامه ها > شاخص های رتبه بندی - رویکرد عملکرد مدرسه محور 

شاخص های رتبه بندی - رویکرد عملکرد مدرسه محور
 

 

اساتید و اعضای هیأت علمی

دانش آموختگان

آثار آموزشی

امکانات و تجهیزات

 

 

 

 

 

 

اساتید و اعضای هیأت علمی   ابتدای صفحه

 • عملکردهای اجرایی

  • سرانه تعداد مراجعه اساتید (آیا حق التدریسی و همکار هم دسترسی دارند؟) به سامانه های آموزشی در طول سال تحصیلی رتبه­بندی

 • سوابق پژوهشی و تحصیلی   

  • متوسط رتبه علمی اساتید در سال رتبه بندی

  • سهم هر استاد در ارائه آثار مرتبط به روش­شناسی و پرداخت مسائل و موضوعات حوزه تقریبی

  • سهم هر استاد در ارائه آثار مرتبط با روش­شناسی و پرداخت مسائل و موضوعات بین­المللی و سیاسی

 • سوابق آموزشی یا تدریسی

  • متوسط پایه علمی اساتید در سال رتبه­بندی

  • میانگین تعداد جوایز دریافتی اساتید طی سال رتبه­بندی

  • میانگین نمرات ارزیابی اساتید توسط فراگیران مربوط به دو نیم سال رتبه­بندی

  • سرانه تعداد سال­های تدریس غیرحضوری هر استاد در کل دوران تدریس

  • نسبت تعداد اساتید دارای سابقه تدریس در دانشگاه­ها و مراکز علمی خارج از کشور به کل اساتید

 

 


 

 

دانش آموختگان   ابتدای صفحه

مقادیر شاخص های محاسباتی تنها مربوط به عملکرد تحصیلی دانش آموخته در طول سال های تحصیلی مربوط به مقطع فارغ­التحصیلی می باشد، نه مقاطع قبلی ولو واحد آموزشی مقاطع قبلی با مقطع فارغ­التحصیلی یکسان باشد.

 • میزان رویکرد تقریبی

  • میانگین نمره اکتسابی از کارگاه­های آموزش کاربردی در حوزه موضوعات تقریبی

  • نسبت تعداد کارگاه های کاربردی برگزار شده در حوزه موضوعات تقریبی به کل کارگاه­ها

  • سرانه شرکت در کارگاه های آموزش کاربردی در حوزه موضوعات تقریبی هر دانش­پژوه

  • سرانه تعداد آثار علمی ارائه شده با موضوعات تقریبی توسط دانش­پژوهان

  • میانگین نمره اکتسابی از دروس تقویت کننده رویکرد یا دانش تقریبی

 • میزان تکلیف مداری و مسئولیت پذیری

  • نسبت مجموع تعداد غیبت­های غیرموجه همه فراگیران به تعداد کل فراگیر/جلسه (5)

  • نسبت مجموع تعداد غیبت­های موجه همه فراگیران به تعداد کل فراگیر/جلسه (2)

  • سرانه تعداد تکالیف عملی درسی اجرا شده توسط دانش­پژوهان ( سمینار، کنفرانس، تحقیق کلاسی و ...)

  • متوسط ترم های تحصیلی مازاد بر مجاز مربوط به دوره تحصیلی فارغ­التحصیلان سال رتبه­بندی(رعایت حداقل و حد اکثر انتخاب واحد) (وزن بالا)

  • سرانه تجمعی تأخیر‌های کلاسی به تعداد کل جلسات برگزار شده در سال رتبه­بندی (به دقیقه)

 • سطح دانش تحصیلی

  • میانگین نمره دروس حوزوی کل فارغ­التحصیلان مربوط به سال رتبه­بندی

  • میانگین نمره  دروس تخصصی کل فارغ­التحصیلان مربوط به سال رتبه­بندی

  • معدل کل دروس مربوط به کل فارغ­التحصیلان در سال رتبه­بندی (شامل جزو و فوق­برنامه)

  • نسبت تعداد واحدهای برگزار شده در قالب فوق برنامه به کل واحدهای برگزار شده در سال رتبه­بندی

  • سرانه شرکت در دوره­های کارورزی دانش­پژوهان در سال رتبه­بندی

  • میانگین نمره اکتسابی از المپیادهای علمی المصطفی در سال رتبه­بندی

  • نسبت تعداد تحقیقات کلاسی برتر(جایزه گرفته) به کل تحقیقات کلاسی در سال رتبه­بندی

  • نسبت تعداد دانش­آموختگان قبول شده در آزمون مقاطع بالاتر داخل المصطفی به کل فارغ­التحصیلان دو سال منتهی به سال رتبه­بندی

  • نسبت تعداد دانش­آموختگان پذیرفته شده به کل در مراکز علمی-پژوهشی خارج از المصطفی در خارج از کشور در سه سال منتهی به رتبه­بندی

  • نسبت تعداد جوایز دریافتی دانش­پژوهان در المپیادهای علمی داخلی المصطفی به کل دانش­پژوهان در سال­ رتبه­بندی

  • نسبت تعداد جوایز دریافتی دانش­پژوهان در المپیادهای علمی خارج از المصطفی به کل دانش­پژوهان در طول سه سال­ منتهی به رتبه­بندی

 • پایان نویسه­ها(تحقیقات پایانی، پایان­نامه­ها و رساله­ها)

  • متوسط سطح مقطع پایان­نویسه در سال رتبه­بندی

  • میانگین نمره دریافتی در جلسه دفاع تمام پایان­نویسه­ها

  • نسبت تعداد پایان­نویسه­های دارای جوایز از جشنواره­ها، المپیادها و سایر مجامع علمی به کل پایان­نویسه­ها در سه سال منتهی به رتبه­بندی

 • میزان علاقه و انگیزه

  • نسبت تعداد دانش­پژوهان شرکت­کننده در المپیادها و جشنواره­های علمی المصطفی(ص) به کل دانش­پژوهان در سال رتبه­بندی         

  • نسبت تعداد دانش­آموختگان شرکت کننده در آزمون مقاطع بالاتر به کل دانش­آموختگان      

  • نسبت تعداد دانش­پژوهان فعال در انجمن­های فرهنگی به کل دانش­پژوهان

  • نسبت تعداد دانش­پژوهان دارای عضویت فعال در انجمن­ها و تشکل­های علمی طلاب به کل دانش­پژوهان

  • نسبت تعداد دانش­آموختگان شرکت کننده در کارگاه­های آموزشی اختیاری به کل دانش­آموختگان

 • سطح توانمندی­های مهارتی، دانش سیاسی و  بین المللی

  • میانگین نمره اکتسابی از کارگاه­های تقویت کننده دانش یا مهارت در زمینه مسائل و موضوعات بین المللی یا سیاسی کشورهای مختلف شرکت نموده توسط دانش­آموخته

  • تعداد کارگاه های شرکت نموده تقویت کننده دانش یا مهارت در زمینه مسائل و موضوعات بین المللی یا سیاسی کشورهای مختلف شرکت نموده توسط دانش­آموخته (سهم هر سال تحصیلی)

  • نمره اکتسابی از دروس تقویت کننده دانش یا مهارت دانش­آموخته در زمینه مسائل و موضوعات بین المللی یا سیاسی کشورهای مختلف

  • تعداد آثار علمی(غیرتکراری مرتبط با رشته تحصیلی) ارائه شده توسط دانش­آموخته در زمینه مسائل بین المللی و سیاسی کشورهای مختلف (سهم هر سال تحصیلی)

  • نمره عملی دروس نشان­دهنده مهارت های تبلیغی

  • متوسط تعداد شرکت کنندگان در کارگاه های کاربردی (معاونت تربیتی) به کل دانش­پژوهان (سهم هر سال تحصیلی)                       

  • متوسط تعداد کتب تألیفی توسط دانش­پژوهان به کل دانش­پژوهان (سهم هر سال تحصیلی)   

  • متوسط تعداد شرکت کنندگان در کارگاه­های دانش افزایی و کارورزی (معاونت پژوهش) به کل دانش­پژوهان (سهم هر سال تحصیلی)

  • نسبت تعداد واحدهای آموزشی برگزار شده به زبان های غیر فارسی به کل واحدهای برگزار شده

  • تعداد مقالات تألیفی (سهم هر سال تحصیلی)

  • تعداد شرکت دوره های کارورزی شرکت نموده (سهم هر سال تحصیلی)

  • میانگین نمره عملی دروس نشان دهنده مهارت های تحقیقی (نمره عملی دریافتی از تکالیف محوله درسی {تحقیقات کلاسی، کنفرانس و ..}

  • میانگین وزنی نمره اکتسابی در دروس زبان عمومی(عربی یا انگلیسی)                            

  • میانگین وزنی نمره اکتسابی در دروس زبان تخصصی(عربی یا انگلیسی)


 

 

 

 

 

 

آثار آموزشی   ابتدای صفحه

 • کتاب آموزشی و کمک آموزشی

  • تعداد تألیف شده

  • تعداد ترجمه شده

  • سطح مقطع

  • تعداد کتب برتر (دارای جایزه)

 • جزوه درسی

  • تعداد تألیف شده

  • سطح مقطع

  • تعداد جزوات برتر (دارای جایزه)

 • برنامه­های آموزشی

  • تعداد تألیف شده

  • تعداد بازنگری شده

  • سطح مقطع

  • تعداد برنامه های آموزشی برتر (دارای جایزه)

 • چندرسانه      

  • تعداد تولید شده

  • سطح مقطع

  • تعداد چندرسانه های برتر (دارای جایزه)

 • تک رسانه

  • تعداد تولید شده

  • سطح مقطع

  • تعداد تک رسانه های برتر (دارای جایزه)                              

 

 

 

 

 

 

 

امکانات و تجهیزات   ابتدای صفحه

 • فضای آموزشی

  • متراژ فضای مفید آموزشی مربوط به کلاس ها    

  • مجموع فضای فیزیکی مختص اساتید (اتاق گروه ها و استراحت اساتید)

  • متراژ فضای فیزیکی اداری معاونت آموزش

  • متراژ فضای فیزیکی اداری -آموزشی در مدارس تخصصی مجتمع­ها

  • متراژ کل فضای کتابخانه و سالن مطالعه            

  • تعداد عناوین کتب درون کتابخانه

  • متراژ فضای سالن مختص برگزاری سیمنارها، کارگاه­ها و سایر اجتماعات

  • مجموع متراژ فضای لابراتوراهای زبان 

 • بودجه و تجهیزات

  • بودجه عملکردی آموزشی تخصیصی به واحد آموزشی (طبق ردیف های آموزشی اعلام شده)              

  • تعداد کل رایانه­های واحد آموزشی(کارکنان آموزشی، اساتید، طلاب و ...)

  • تعداد تجهیزات الکترونیکی مستقر در واحد آموزشی(ویدئو پروژکتورها، تخته هوشمند و ...) 

 • منابع انسانی

  • تعداد کارکنان رسمی آموزشی واحد آموزشی       

  • تعداد کارکنان غیررسمی آموزشی واحد آموزشی