صفحه اصلی > گروه نظارت و ارزیابی > آیین نامه ها > شاخص های ارزیابی درونی گروه های علمی – تربیتی 

شاخص های ارزیابی درونی گروه های علمی – تربیتی

 

عامل اول: ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت

ادامه عامل اول: ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت

عامل دوم: اساتيد و اعضاي هيئت علمي

عامل سوم: طلاب

عامل چهارم: دوره‌هاي آموزشي ـ تربيتي و برنامه درسي‌هاي مورد اجرا

عامل پنجم: فرآيند ياددهي ـ يادگيري

عامل ششم: دانش‌آموختگان

عامل هفتم: امكانات و تجهيزات

عامل هشتم: محتوا و متون درسي

 

 

 

 

 

 

 

عامل اول: ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت   ابتدای صفحه

 

عامل اول: ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت

نشانگرها

ملاک‌ها

1.1.1 ویژگی‌های فردی مدیر گروه

1.1  نحوه انتخاب، ویژگی­ها، مدت مدیریت، وظایف و مسئولیت مدیرگروه

1.1.2میزان مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیت­های مدیرگروه

1.1.3وجود سازوکاری مدون و مستند برای انتخاب و ارزیابی عملکرد مدیرگروه

1.1.4میزان رعایت آیین­نامه مربوط به انتخاب مدیر گروه

1.1.5میزان پایبندی مدیر گروه به وظایف و مسئولیت­های تصریح شده

1.1.6میزان حضور مدیر گروه در ساعات موظف و مقرر در گروه

1.1.7میزان شرکت مدیر گروه در شورای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ـ تربیتی و راهبردی مؤسسه

1.2.1میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت­ علمی از مدیریت گروه

1.2 رضایت از مدیریت گروه

1.2.2میزان رضایت طلاب از مدیر گروه

1.2.3میزان رضایت مدیران گروه­های سرویس­گیرنده از مدیریت گروه

1.3.1ويژگي‌هاي فردي دبير آموزشي

1.3 نحوه انتخاب، ویژگی­ها، مدت مدیریت، وظایف و مسئولیت دبیر آموزشی

1.3.2میزان مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیت­های دبیر آموزشي

1.3.3 وجود سازوکاری مدون و مستند برای انتخاب و ارزیابی عملکرد دبیر آموزشی

1.3.4 میزان رعایت آیین­نامه مربوط به انتخاب دبیر آموزشی

1.3.5 میزان پایبندی دبیر آموزشی به وظایف و مسئولیت­های تصریح شده در آيين­نامه

1.4.1میزان رضایت مدیرگروه از دبیر آموزشی

1.4 رضایت از دبیر آموزشی

1.4.2میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت علمی از دبیر آموزشی

1.4.3میزان رضایت طلاب از دبیر آموزشی

1.5.1ویژگی­های فردی دبیر پژوهشی

1.5 نحوه انتخاب، ویژگی­ها، مدت مدیریت، وظایف و مسئولیت دبیر پژوهشی

1.5.2میزان مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیت­های دبیر پژوهشی

1.5.3وجود سازوکاری مدون و مستند برای انتخاب و ارزیابی عملکرد دبیر پژوهشی

1.5.4میزان رعایت آیین­نامه مربوط به انتخاب دبیر پژوهشی

1.5.5میزان پایبندی دبیر پژوهشی به وظایف و مسئولیت­های تصریح شده در آيين­نامه

1.6.1میزان رضایت مدیر گروه از دبیر پژوهشی

1.6 رضایت از دبیر پژوهشی

1.6.2میزان رضایت اساتید و اعضاء هيئت­ علمی از دبیر پژوهشی

1.6.3میزان رضایت طلاب از دبیر پژوهشی

 

 

 

 

ادامه عامل اول: ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت     ابتدای صفحه

 

ادامه عامل اول: ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت

نشانگرها

ملاک‌ها

1.7.1 ویژگی­های فردی دبیر فرهنگی ـ تربیتی

 1.7 نحوه انتخاب، ویژگی­ها، مدت مدیریت، وظایف و مسئولیت دبیر فرهنگی ـ تربیتی

1.7.2 میزان مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیت­های دبیر فرهنگی ـ تربیتی

1.7.3 وجود سازوکاری مدون و مستند برای انتخاب و ارزیابی عملکرد دبیر فرهنگی ـ تربیتی

1.7.4 میزان رعایت آیین­نامه انتخاب دبیر فرهنگی ـ تربیتی

1.7.5 میزان پایبندی دبیر فرهنگی ـ تربیتی به وظایف و مسئولیت­های تصریح شده آيين­نامه

1.8.1 میزان رضایت مدیر گروه از دبیر فرهنگی ـ تربیتی

1.8 رضایت از دبیر فرهنگی ـ تربیتی

1.8.2 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت­علمی از دبیر فرهنگی ـ تربیتی

1.8.3 میزان رضایت طلاب از دبیر فرهنگی ـ تربیتی

1.9.1 روند افزایش دروندادهای گروه

1.9 روند توسعه گروه در سه سال گذشته

1.9.2 میزان شرکت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی در دوره­های آموزشی و دانش­افزایی گروه (كارگاه‌هاي آموزشي، سمينارها و ...)

1.9.3 روند ایجاد دوره­ها و برنامه­های آموزشی

1.10.1 وجود برنامه­ای مدون برای ایجاد و توسعه دوره­ها و رشته­های جدید و میزان اجرای آن

1.10 برنامه توسعه گروه برای سه سال آینده

1.10.2 وجود برنامه­ای مدون و مستند برای توسعه انتشار آثار و خدمات علمی اساتید و اعضاء هیئت ­علمی و میزان اجرای آن

1.10.3 وجود برنامه مدون و مستند برای توسعه منابع انسانی و کالبدی و میزان اجرای آن

1.11.1 وجود آیین­نامه­های داخلی در گروه

1.11 آیین­نامه­ها و مصوبات مورد اجرای گروه

1.11.2 میزان اطلاع اساتید و اعضاء هیئت ­علمی و طلاب از آیین­نامه و مصوبات داخلی گروه

1.11.3 میزان رعایت و پایبندی اساتید و اعضاء هیئت ­علمی به آیین­نامه و مصوبات ذی‌ربط

1.12.1 وجود اعتبار مالی مشخص برای گروه و میزان ضرورت آن

1.12 منابع مالی مورد استفاده گروه

1.12.2 وجود برنامه مالي مدون براي هزينه كردن اعتبارات تخصيص يافته به گروه

1.12.3 جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه

1.13.1 میزان آشنایی اساتید و اعضاء هیئت ­علمی و طلاب با برنامه­های کارآفرینی دانشگاه

1.13 نقش گروه در فعالیت­های کارآفرینی گروه

1.13.2 میزان فعالیت­های صورت‌گرفته جهت تدوین و ارائه برنامه­های آموزشی کارآفرینی در گروه

1.13.3 میزان ایجاد فرصت­های کار دانشجویی در گروه

1.14.1 تعامل گروه با سایر گروه­های بنت­الهدی و  جامعة‌المصطفي  و ارائه خدمات تخصصی به آن‌ها

1.14 فعالیت­های برون گروهی گروه

1.14.2 تعامل گروه با گروه­های همسان در سایر دانشگاه­ها

1.14.3 تعامل گروه با سازمان­های ذی­ربط در زمینه فلسفه و کلام

1.14.4 تعامل گروه با رئیس مؤسسه

1.14.5 تعامل گروه با معاونت­های (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ـ تربیتی و سنجش (به‌تفكيك))

        جامعة‌المصطفي العالمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل دوم: اساتيد و اعضاي هيئت علمي         ابتدای صفحه

عامل دوم: اساتيد و اعضاي هيئت علمي

نشانگرها

ملاك‌ها

2.1.1 ویژگی­های فردی اساتید و اعضاء هيئت علمي

2.1 تركيب و توزيع اساتيد و اعضاء هيئت علمي

2.1.2 ترکیب اساتید و اعضاء هيئت ­علمی از نظر مرتبه علمی

2.1.3 نسبت اساتید دارای تحصیلات حوزوی به کل اساتید

2.1.4 نسبت اعضاء هیئت ­علمی به اساتید مدعو

2.1.5 نسبت اساتيد و اعضاء هيئت علمي به طلاب (به تفكيك مقاطع)

2.2.1 متوسط تعداد واحدهای تدریس شده اساتید و اعضاء هیئت­ علمی در هر ترم تحصیلی در گروه (به تفکیک مقطع)

2.2 فعاليت‌هاي آموزشي اساتيد و اعضاء هيئت علمي

2.2.2 متوسط تعداد واحدهای تدریس شده هر یک از اساتید و اعضاء هیئت­ علمی در گروه­های دیگر (دروس سرویسی)

2.3.1 متوسط تعداد مقالات چاپ شده توسط اساتید و اعضاء هيئت­ علمی در مجلات علمی طی سه سال گذشته

2.3 فعاليت‌هاي پژوهشي اساتيد و اعضاء هيئت علمي

2.3.2 سرانه تعداد کتاب­های تخصصی منتشر شده (تألیف یا ترجمه) توسط اساتید و اعضاء هیئت­ علمی طی سه سال گذشته

2.3.3 سرانه تعداد طرح­های آموزشی پژوهشی به پایان رسیده توسط اساتید و اعضاء هیئت ­علمی طی سه سال گذشته

2.3.4 سرانه تعداد مقاله­های ارائه شده توسط اساتید و اعضاء هیئت ­علمی در همایش­های ملی و بین­المللی طی سه سال گذشته

2.3.5 متوسط تعداد پایان­نامه­های راهنمایی شده توسط اساتید و اعضاء هیئت علمی در مقطع تحصیلات تکمیلی (به تفکیک مرتبه علمی طی سه سال گذشته)

2.3.6 متوسط تعداد پایان­نامه­های مشاوره شده در مقطع تحصیلات تکمیلی به تفکیک مرتبه علمی طی سه سال گذشته (توسط اساتید و اعضاء هیئت ­علمی  به تفکیک)

2.3.7 متوسط فعالیت­های پژوهشی و مطالعاتی در راستای ماموریت و اهداف گروه توسط اساتید و اعضاء هیئت ­علمی

2.4.1 دغدغه و شناخت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی گروه از مسایل و نیازهای جوامع هدف

2.4 فعاليت‌ها و تأثيرگذاري‌هاي تربيتي اساتيد و اعضاء هيئت علمي و ويژگي‌هاي شخصيتي آن‌ها

2.4.2 دغدغه و شناخت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی گروه از مسایل و نیازهای طلاب

2.4.3 میزان رضایت مدیرگروه از فعالیت­ها و تأثیرگذاری­های تربیتی اساتید و اعضاء هیئت­علمی گروه

2.4.4 میزان رضایت طلاب از فعالیت­ها و تأثیرگذاری­های تربیتی اساتید و اعضاء هیئت علمی گروه

2.4.5 میزان رضایت دانش­آموختگان از فعالیت­ها و تأثیرگذاری­های ­تربیتی اساتید و اعضاء هیئت­علمی

2.5.1 میزان مشارکت اساتید و اعضاء هیئت علمی در برنامه­ریزی آموزشی گروه

2.5 مشاركت اساتيد و اعضاء هيئت علمي در مديريت گروه

2.5.2 میزان حضور و مشارکت اساتید و اعضاء هیئت علمی در جلسات شورای گروه

2.5.3 میزان حضور اساتید و اعضاء هیئت علمی در گروه به‌منظور مشاوره با طلاب طبق برنامه اعلام­شده

2.5.4 میزان رضایت طلاب از ساعات مشاوره (حضور در ساعات اعلان شده، تناسب، تنوع و کفایت ساعات اعلام شده) اساتید و اعضاء هیئت علمی

2.5.5 میزان رضایت مدیریت گروه از مشارکت اساتید و اعضاء هیئت علمی در مدیریت گروه و حضور مرتب آن­ها در جلسات گروه

2.6.1 میزان فعالیت­های آموزشی برون­گروهی (داخل و خارج از المصطفي) اساتید و اعضاء هیئت­علمی

2.6 فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي ـ تربيتي و اجرايي برون‌گروهي اساتيد و اعضاء هيئت­علمي

2.6.2 میزان فعالیت­های پژوهشی برون­گروهی اساتید و اعضاء هیئت­علمی

2.6.3 میزان فعالیت­های فرهنگی ـ تربیتی برون­گروهی اساتید و اعضاء هیئت­­علمی

2.6.4 میزان فعالیت­های اجرایی برون­گروهی (خارج از گروه) اساتید و اعضاء هیئت­­علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل سوم: طلاب    ابتدای صفحه

عامل سوم: طلاب

نشانگرها

ملاك­ها

3.1.1 میانگین توزیع سنی طلاب

3.1 تركيب و توزيع طلاب (بر حسب مقطع تحصيلي ـ ‌مليت ـ‌ مذهب پيشين)

3.1.2 توزیع ملیتی طلاب بر حسب مقطع تحصیلی

3.1.3 توزیع طلاب بر حسب مذهب پیشین

3.1.4 اولویت انتخاب رشته طلاب پذیرفته­شده در گروه

3.1.5 مقطع تحصيلي طلاب در گروه

3.2.1 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت­علمی از نحوه پذیرش طلاب (به تفکیک مقطع)

3.2 نحوه پذيرش طلاب

3.2.2 میزان دخالت گروه در پذیرش طلاب (به تفکیک مقطع)

3.3.1 میانگین معدل مقطع قبلی پذیرفته­شدگان

3.3 پيشرفت تحصيلي طلاب

3.3.2 تناسب تعداد پذیرفته­شدگان با ظرفیت دوره (فضاي فيزيکي، منابع انساني و...)

3.3.3 میانگین نمره‌های دروس عمومی مرتبط با گروه و تخصصی (معدل) طلاب (بر حسب مقطع تحصیلی)

3.3.4 نسبت طلاب مشروطی، انصرافی و اخراجی به کل طلاب (بر حسب مقطع)

3.3.5 نسبت تعداد پذیرفته­شدگان در مقاطع تحصیلی بالاتر به تعداد داوطلبین

3.4.1 میزان پیشرفت تربیتی ـ تهذیبی از نظر اساتید و اعضاء هیئت علمی (به تفکیک مقطع)

3.4 پيشرفت تربيتي ـ تهذيبي طلاب

3.5.1 میزان تعامل انجمن­های علمی ـ دانشجویی با اساتید و اعضاء هیئت علمی

3.5 رابطه طلاب با اساتيد و اعضاء هيئت علمي گروه

3.5.2 میزان مشارکت طلاب در فرایند فعالیت­های تدریسی اساتید و اعضاء هیئت علمی (تحقیق کلاسی و کنفرانس)

3.5.3 میزان رضایت طلاب از تعامل با اساتید و اعضاء هیئت­علمی گروه

3.6.1 میزان آگاهی طلاب از رشته تحصیلی و کارآیی آن در کشور در آغاز تحصیل

3.6 آگاهي طلاب از رشته تحصيلي و كارآيي آن در كشور و علاقه به آن

3.6.2 میزان آگاهی طلاب از رشته تحصیلی و کارآیی آن در کشور در سال آخر تحصیلی

3.6.3 میزان رضایت طلاب از نحوه آگاه­سازی گروه نسبت به رشته و کارآیی آن در کشور

3.6.4 میزان علاقه طلاب به رشته تحصیلی در آغاز تحصیل

3.6.5 میزان علاقه طلاب به رشته تحصیلی در سال آخر تحصیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل چهارم: دوره‌هاي آموزشي ـ تربيتي و برنامه درسي‌هاي مورد اجرا   ابتدای صفحه

 

عامل چهارم: دوره‌هاي آموزشي ـ تربيتي و برنامه درسي‌هاي مورد اجرا

نشانگرها

ملاك­ها

4.1.1 میزان تناسب دوره­ها با اهداف و رسالت­های گروه

4.1 تناسب و سابقه اجراي دوره‌هاي آموزشي ـ تربيتي

4.1.2 سابقه ایجاد دوره­های آموزشی ـ تربیتی دایر در گروه

4.2.1 میزان تناسب تعداد و مراتب علمی اساتید و اعضاء هیئت­ علمی با دوره­ها

4.2 تطابق دوره‌ها با امكانات مادي و نيروي انساني

4.2.2 میزان تناسب تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی گروه با دوره­ها

4.3.1 میزان تناسب برنامه درسی با نیازهای طلاب و جوامع هدف از نظر اساتید و اعضاء هیئت ­علمی (به تفکیک مقطع)

4.3 تطابق برنامه درسي دوره‌ها با نيازهاي طلاب و جوامع هدف

4.3.2 میزان تناسب برنامه درسی با نیازهای طلاب و جوامع هدف از نظر طلاب سال آخر (به تفکیک مقطع)

4.3.3 میزان تناسب برنامه درسی با نیازهای طلاب و جوامع هدف از نظر دانش­آموختگان (به تفکیک مقطع)

4.3.4 میزان تناسب و همسویی ترکیب دروس با اهداف دوره از نظر اساتید و اعضاء هیئت­ علمی (به تفکیک مقطع)

4.4.1 میزان تنوع دروس اختیاری دوره با توجه به نیازهای طلاب و جوامع هدف از نظر طلاب (به تفکیک مقطع)

4.4 انعطاف­پذيري برنامه درسي دوره‌ها نسبت به نيازهاي طلاب و جوامع هدف

4.4.2 میزان رضایت دانش­آموختگان دوره از تنوع برنامه درسی (به تفکیک مقطع)

4.4.3 انعطاف‌پذيري (حذف / اضافه) برنامه درسی با توجه به نیازهای طلاب و جوامع هدف، از نظر اساتید و اعضاء هیئت­ علمی (به تفکیک مقطع)

4.4.4 انعطاف‌پذيري (حذف/ اضافه) برنامه درسی با توجه به نیازهای طلاب و جوامع هدف، از نظر طلاب (به تفکیک مقطع)

4.4.5 میزان انعطاف­پذیری (حذف / اضافه) برنامه درسی در قبال نیازهای طلاب و جوامع هدف از نظر دانش­آموختگان (به تفکیک مقطع)

4.4.6 میزان تغییرات (حذف / اضافه) و اصلاحات صورت گرفته در تركيب برنامه درسي در طي 3 سال گذشته از نظر دانش­آموختگان (به تفکیک مقطع)

4.5.1 میزان آگاهی اساتید و اعضاء هیئت­ علمی از هدف­های دوره و توانایی­های مورد انتظار از دانش­آموختگان (به تفکیک مقطع)

4.5 نظر اساتيد و اعضاء هيئت علمي درباره ميزان تحقق هد‌ف‌هاي دوره و انتظارات آنان از دانش‌آموختگان

4.5.2 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت­ علمی از تحقق اهداف و توانایی­های دانش­آموختگان (به تفکیک مقطع)

4.5.3 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت­ علمی از سطح توانایی­های (شناختی ـ مهارتی و نگرشی) دانش‌آموختگان

4.5.4 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی نسبت به همگامی گروه با تحولات علمی در حوزه تخصصی گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل پنجم: فرآيند ياددهي ـ يادگيري    ابتدای صفحه

 

عامل پنجم: فرآيند ياددهي ـ يادگيري

نشانگرها

ملاك‌ها

5.1.1 میزان آشنایی اساتید و اعضاء هیئت ­علمی با روش­های جديد و متنوع تدریس

5.1 راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري در تدريس

5.1.2 میزان به­کارگیری روش­های متنوع تدریس متناسب با دروس مورد تدریس

5.1.3 میزان رضایت طلاب از روش­های تدریس اساتید و اعضاء هیئت ­علمی

5.1.4 میزان آگاهی اساتید و اعضاء هیئت ­علمی از سبک­های مختلف یادگیری

5.1.5 میزان آگاهی طلاب از سبک­های مختلف یادگیری و نحوه به­کارگیری آن

5.1.6 میزان تعامل و تبادل تجربه اساتید مجرب و پیشکسوت با اساتید جوان و تازه­کار در زمینه روش­های تدریس

5.2.1 میزان آشنایی اساتید و اعضاء هیئت­علمی با كاربرد فنآوري اطلاعاتي و ارتباطي در آموزش

5.2 فنآوري اطلاعاتي و ارتباطاتي مورد استفاده در تدريس

5.2.2 ميزان در دسترس بودن فناوري اطلاعاتي و ارتباطي براي تدريس

5.2.3 میزان استفاده اساتید و اعضاء هیئت­ علمی از فنآوري اطلاعاتي و ارتباطي در تدريس

5.3.1 میزان آشنایی اساتید و اعضاء هیئت­ علمی با روش­های جدید و متنوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5.3 شيوه­هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

5.3.2 میزان استفاده اساتید و اعضاء هیئت ­علمی از شیوه­های جدید و متنوع ارزشیابی (تشخیصی ـ تکوینی و پایانی)

5.3.3 میزان رضایت طلاب از روش­های به‌كار گرفته شده در سنجش پیشرفت تحصیلی آن‌ها

5.4.1 وجود سازوکار بررسی نتایج بررسی پیشرفت تحصیلی طلاب و ارائه بازخورد مناسب به آن‌ها

5.4 بازخورد نتايج پيشرفت تحصيلي به طلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل ششم: دانش‌آموختگان      ابتدای صفحه

 

عامل ششم: دانش‌آموختگان

نشانگرها

ملاك‌ها

6.1.1 متوسط مدت زمان انتظار برای اشتغال در اولین شغل، يا انجام اولين فعاليت متناسب با رشته تحصيلي

6.1 سرنوشت شغلي و ادامه تحصيل

     دانش‌آموختگان

6.1.2 نسبت دانش­آموختگان شاغل در حوزه تخصصی به کل دانش­آموختگان

6.1.3 نسبت دانش­آموختگان راه­یافته به مقاطع بالاتر نسبت به کل دانش­آموختگان (به تفکیک مقطع)

6.2.1 میزان رضايت دانش‌آموختگان از برنامه درسی در پرورش دانش، نگرش و مهارت‌های مورد انتظار شغلی و تخصصی

6.2 نظر دانش‌آموختگان درباره توانايي‌ها، دانش و نگرش كسب شده در چارچوب برنامه درسي

6.3.1 میزان رضایت نمایندگی­ها و رایزن­های فرهنگی و بخش فرهنگی سفارتخانه­ها و سایر استفاده­کنندگان از سطح دانش و مهارت­های تخصصی دانش­آموختگان

6.3 نظر نمايندگي‌ها و رايزن‌هاي فرهنگي و بخش فرهنگي سفارتخانه‌ها و استفاده كنندگان از خدمات دانش‌آموختگان درباره دانش، توانايي و نگرش آنان

6.3.2 میزان رضایت نمایندگی­ها و رایزن­های فرهنگی و بخش فرهنگی سفارتخانه­ها و سایر استفاده­کنندگان از توانایی­های برنامه­ریزی و حل مسأله و کاربرد دانش تخصصی در عمل دانش­آموختگان

6.3.3 میزان رضایت نمایندگی­ها و رایزن­های فرهنگی و بخش فرهنگی سفارتخانه­ها و سایر استفاده­کنندگان از خدمات دانش­آموختگان، نسبت به توانایی­های ارتباطی و رفتاری، علاقه به کار، احساس مسئوليت و  تعهد و وجدان کاری دانش­آموختگان

 

 

 

 

 

 

 

عامل هفتم: امكانات و تجهيزات     ابتدای صفحه

 

عامل هفتم: امكانات و تجهيزات

نشانگرها

ملاك­ها

7.1.1 میزان تناسب فضاهای آموزشی و پژوهشی با مقاطع تحصیلی دایر در گروه با استانداردهای موجود

7.1 فضاهاي آموزشي و پژوهشي گروه

7.1.2 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی از کمیت و کیفیت فضای در اختیار شورای گروه

7.1.3 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی از کمیت و کیفیت فضای در اختیار هر یک از اساتید و اعضاء هیئت علمی گروه

7.1.4 میزان رضایت طلاب از سرانه فضای فیزیکی و امکانات کلاس­های درس (به تفکیک مقطع)

7.1.5 میزان تناسب فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی با مقاطع تحصیلی دایر در گروه

7.1.6 میزان تناسب امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی (به‌روز بودن ـ کفایت و ...) با مقاطع تحصیلی گروه

7.1.7 میزان تناسب امکانات کامپیوتری و فناوری­­های اطلاعاتی ـ ارتباطی با مقاطع تحصیلی گروه

7.2.1 میزان تناسب کتب فارسی و غیرفارسی (به‌روز بودن ـ کفایت و ...) کتابخانه با نیازهای مقاطع تحصیلی گروه

7.2 كتابخانه و سيستم اطلاع‌رساني

7.2.2 میزان تناسب مجلات فارسی و غیرفارسی (به‌روز بودن و به تعداد کافی بودن) کتابخانه با نیازهای مقاطع تحصیلی گروه

7.2.3 میزان تناسب خدمات کامپیوتری و فناوری­های ارتباطاتی کتابخانه با نیازهای مقاطع تحصیلی گروه

7.3.1 میزان دسترسی طلاب به محیط­های رایانه­ای و اینترنتی و سایت­های تخصصی (به تفکیک مقطع)

7.3 امكانات و خدمات رايانه‌اي گروه

7.3.2 میزان تناسب کمیّت و کیفیت امکانات رایانه­ای (نرم­افزاری و سخت­افزاری) در اختیار گروه با نیازهای طلاب (به تفکیک مقطع)

7.3.3 میزان تناسب کمیّت و کیفیت امکانات رایانه­ای (نرم­افزاری و سخت­افزاری) در اختیار گروه با نیازهای اساتید و اعضاء هیئت ­علمی

7.3.4 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی از کمیّت و کیفیت سایت­های تخصصی و رایانه­ای در اختیار گروه

7.3.5 میزان رضایت طلاب از کمیت و کیفیت سایت­های تخصصی و رایانه­ای در اختیار گروه

7.4.1 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی از کمیّت و کیفیت سرویس ایاب و ذهاب در اختیار اساتید گروه

7.4 امكانات رفاهي (اتاق كار ـ خوابگاه ـ سرويس اياب و ذهاب ـ سلف سرويس و ...)

7.4.2 میزان رضایت طلاب از کمیّت و کیفیت سرویس ایاب و ذهاب

7.4.3 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی از فضای فیزیکی سلف سرویس و کیفیت آن

7.4.4 میزان رضایت طلاب از فضای فیزیکی سلف سرویس و کیفیت آن

7.4.5 میزان رضایت اساتید و اعضاء هیئت ­علمی از میزان فضای اختصاص داده شده به پارکنیگ

7.4.6 میزان رضایت طلاب از سرانه فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات خوابگاهی

7.4.7 میزان رضایت طلاب از سرانه فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات تفريحي ـ ورزشي

 

 

 

 

 

 

عامل هشتم: محتوا و متون درسي     ابتدای صفحه

عامل هشتم: محتوا و متون درسي

نشانگرها

ملاك‌ها

8.1.1 وجود محتوای مدون و جامع (کتاب و جزوه) برای دروس طبق سرفصل­های تعیین­شده (به تفکیک سرفصل)

8.1 محتواي دروس

8.1.2 تعیین و تدوین محتوا متناسب با نیازهای و تحولات علمی روز

8.1.3 روزآمدکردن محتوای دروس، هر سه سال یک­بار (به تفکیک مقاطع)

8.2.1 تناسب محتوای دروس دوره­ها با تخصص اساتید و اعضاء گروه علمی (به تفکیک مقطع ـ گرایش)

8.2 تناسب محتواي تدوين شده با نيروي انساني و منابع كالبدي گروه

8.2.2 تناسب محتوای تدوین شده با تجهیزات و منابع کالبدی گروه

8.3.1 تناسب محتوای تدوین­شده با نیازهای فرد و جوامع هدف از نظر اساتید و اعضاء هیئت ­علمی

8.3 تناسب محتواي تدوين­شده با نيازها و اقتضائات فرد و جوامع هدف

8.3.2 تناسب محتوای تدوین شده با نیازهای فرد و جوامع هدف از نظر طلاب

8.3.3 تناسب محتوای تدوین شده با نیازهای فرد و جوامع هدف از نظر دانش­آموختگان

8.4.1 تنوع محتوای تدوین­شده نسبت به نیازهای فرد و جوامع هدف از نظر اساتید و اعضاء هیئت­­علمی

8.4 انعطاف‌پذيري محتواي تدوين شده با نيازهاي فرد و جوامع هدف

8.4.2 تنوع محتوای تدوین شده با نیازهای فرد و جوامع هدف از نظر طلاب

8.4.3 تنوع محتوای تدوین شده نسبت به نیازهای فرد و جوامع هدف از نظر دانش­آموختگان

8.5.1 میزان مشارکت اساتید و اعضاء­ هیئت­علمی در معرفی، تدوین، ترجمه و به­روزرسانی منابع جدید به گروه

8.5 ميزان مشاركت گروه در تدوين محتواي دروس

8.5.2 تعداد جلسات شورای گروه به‌منظور تدوین محتوای دروس نسبت به کل جلسات گروه

8.5.3 میزان اعمال نظرات و پیشنهادات شورای گروه در تدوین متون درسی

8.5.4 میزان رضایت مدیر از اساتید در بازبینی، ارزیابی متون تدوین شده