صفحه اصلی >  اداره کل برنامه ریزی آموزشی  > اداره برنامه ریزی آموزشی 

اداره برنامه ریزی آموزشی

اداره برنامه ریزی آموزشی یک از اداره های دفتر برنامه ریزی آموزشی است که اهم فعالیت های آن عبارتنداز:

  • پی گیری فرایند طراحی، تدوین و تصویب رشته ها و برنامه های آموزشی

  • بررسی تقاضای مجوز برای رشته ها و برنامه ها در مراکز آموزشی المصطفی

  • بازنگری و برنامه ها و رشته های آموزشی در قالب تشکیل کمیته بازنگری

  • نظارت و ارزیابی اجرای رشته های آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات اعلامی

  • پی گیری و تشکیل جلسات شورای آموزشی

 

نظام آموزشی المصطفی

شیوه‌های آموزشی المصطفی

موضوع آموزشی المصطفی(ص)

حوزه‌های دانشی جامعه المصطفی

فرایند طراحی، تدوین، تصویب و اعطاء مجوز رشته‌های آموزشی

دوره‌ها و رشته‌های آموزشی المصطفی

الف) آمار کلی  رشته‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی

الف) کاردانی:

ب)کارشناسی:

ج)کارشناسی ارشد:

د) دکتری:

سطوح و دوره‌های اختصاصی المصطفی و دارای مجوز اجرا از شورای آموزش (سطح 3، 4 و 5)

 

نظام آموزشی المصطفی   ابتدای صفحه

نظام آموزشی المصطفی مبتنی بر نظام «واحدی» است و به دو صورت «نیم‌سال واحدی» و «سالی واحدی» قابل اجرا است.

نیم‌سال تحصیلی به مدت زمان چهار و نیم ماه آموزش است که طی 16 هفته انجام می‌پذیرد و هر سال تحصیلی از دو نیم‌سال تحصیلی پیوسته یا ناپیوسته و در صورت ضرورت یک دوره تابستانی تشکیل می‌شود.

تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نظام آموزشی المصطفی(ص) در مقاطع چهارگانه تحصیلی و دوره‌های کوتاه مدت در آیین نامه‌های آموزشی مصوب، موجود می‌باشد.

 

شیوه‌های آموزشی المصطفی   ابتدای صفحه

نظام آموزشی المصطفی در بازه زمانی «بلند مدت» و «کوتاه مدت» به شیوه‌های ذیل قابل اجرا است.

الف) شیوه حضوری: در این شیوه، طلاب با حضور فیزیکی در کلاس درس به امر فراگیری واحدهای درسی می‌پردازند و شرط قبولی در واحدهای درسی‌ای که انتخاب نموده‌اند، حضور در کلاس می‌باشد.

ب) شیوه غیر حضوری: در این نوع از آموزش، طلاب بدون حضور فیزیکی در کلاس درس و از طریق فضای مجازی می‌توانند واحدهای درسی را که انتخاب نموده‌اند بگذارنند.

در حال حاضر «در شیوه حضوری»، فراگیران می‌توانند در قالب «بلند مدت» در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول فراگیری و تحصیل در رشته‌های آموزشی شوند اما در قالب «کوتاه مدت»، صرفاً فراگیرانی که تحت عنوان «فرصت‌های

مطالعاتی» از خارج کشور پذیرفته می‌شوند، می‌توانند در بازه زمانی یک تا شش ماهه به امر فراگیری و تحصیلی در موضوعات خاص بپردازند.

 

 

موضوع آموزشی المصطفی(ص)    ابتدای صفحه

باتوجه به هویت حوزه‌ای این نهاد علمی، رویکرد اصلی آن درتمامی حوزه‌های دانشی، علوم انسانی اسلامی است و هر چند خاستگاه برخی از حوزه‌های دانشی درالمصطفی به وجهی جهان غرب می باشد اما در سایه توجه و تلاشهای علمی صورت گرفته توسط اساتید وگروه‌های علمی مربوط، به همان موضوعات نیز با رویکردی اسلامی پرداخته شده است.

  

حوزه‌های دانشی جامعه المصطفی   ابتدای صفحه

حوزه‌های دانشی المصطفی در فصل فعالیت‌های جدید با توجه به اهداف، سیاست ها و مأموریت ها در حوزه‌های شش گانه ذیل تقسیم شده و بر پایه آن، رشته‌های متنوعی در مقاطع گوناگون تحصیلی طراحی شده است..

 

 

فرایند طراحی، تدوین، تصویب و اعطاء مجوز رشته‌های آموزشی   ابتدای صفحه

فرایند بررسی و تصویب رشته‌های المصطفی طی مراحل چهارگانه ذیل انجام می پذیرد:

اول: ارسال پیش نویس طرح و برنامه آموزشی به معاونت آموزش      المصطفی

دوم: بررسی اولیه در معاونت آموزش و طرح آن در شورای آموزش

سوم: تصویب در شورای آموزش المصطفی و ارسال آن به شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم

چهارم: تصویب در شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم و ارسال آن به جامعه المصطفی العالمیه

پنجم: درخواست مجوز اجرای برنامه‌ها از شورای گسترش وزارت علوم

ششم: صدور مجوز در شورای گسترش وزارت علوم و ارسال آن به جامعه المصطفی

هفتم: دریافت و بررسی تقاضای اجرا از واحدهای آموزشی المصطفی و ابلاغ آن توسط معاونت آموزش المصطفی به واحد متقاضی

 

دوره‌ها و رشته‌های آموزشی المصطفی   ابتدای صفحه

رشته‌های تحصیلی در جامعه المصطفی مبتنی بر «نظام رشته‌ای» بوده و بر حسب ضرورت‌ها، نیازها، علائق و انگیزه‌ها و تنوع ملیتی فراگیران و اهداف ترسیمی از سوی متولیان امر، در چهار مقطع کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با اهداف خاصی تعریف و طراحی شده است؛ علاوه بر آن در برخی از مراکز صفی، «نظام سطوح» نیز که مبتنی بر روش سنتی رایج در حوزه‌های علمیه است همچنان در عرصه آموزشی دایر می‌باشد.

 در کنار نظام رشته‌ای و دوره های سطوح؛ مؤسسه الحکمة جامعه المصطفي(ص) العالميه نیز به عنوان يك نهاد بين‌المللي و نيز بخشي از جامعه المصطفي، سالانه پذيراي انديشمندان،‌ نخبگان و متفكراني از اقصي نقاط جهان مي‌باشد،

 

الف) آمار کلی رشته‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی   ابتدای صفحه

الف) کاردانی:   ابتدای صفحه

تاریخ مجوز وزارت مجوز اجرا محل تدوین رشته تعداد واحد شماره جلسه تاریخ تصویب عنوان ردیف
83/10/21 n المصطفی 98 514 83/4/20 معارف اسلامي 1
84/04/02 n المصطفی 72 541 84/1/27 زبان فارسي و معارف اسلامي 2
86/11/14 n وزارت علوم 74 274 72/12/18 تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدائی 3

 

ب)کارشناسی:    ابتدای صفحه

تاریخ مجوز وزارت مجوز اجرا محل تدوین رشته تعداد واحد شماره جلسه تاریخ تصویب عنوان ردیف
- ندارد المصطفی 175 725 88/4/27 معارف اسلامي و جغرافياي فرهنگي 1
83/09/01 n المصطفی 167 517 83/5/17 علوم قرآن و حديث 2
83/09/01 n المصطفی 167 517 83/5/17 فلسفه و عرفان اسلامي 3
83/09/01 n المصطفی 187 517 83/5/17 فقه و معارف اسلامي 4
84/01/07 n المصطفی 177 525 83/8/16 معارف اسلامي و مديريت 5
84/02/28 n المصطفی 183 526 83/8/23 معارف اسلامي و روان شناسي 6
84/01/07 n المصطفی 189 528 83/9/14 فقه و اصول 7
84/01/07 n المصطفی 177 532 83/10/12 تاريخ اسلام 8
84/01/07 n المصطفی 177 532 83/10/12 معارف اسلامي و اقتصاد 9
84/02/28 n المصطفی 167 540 83/12/12 شيعه شناسي 10
84/02/28 n المصطفی 167 540 83/12/12 اديان و مذاهب 11
84/05/22 n المصطفی 177 545 84/2/24 معارف اسلامي،  گرايش مطالعات اجتماعي 12
84/06/08 n المصطفی 191 546 84/2/31 معارف اسلامي، گرايش تبليغ و ارتباطات 13
84/06/08 n المصطفی 167 548 84/3/21 كلام اسلامي 14
84/06/08 n المصطفی 167 548 84/3/21 معارف اسلامي و حقوق 15
84/07/09 n المصطفی 177 551 84/4/18 معارف اسلامي و علوم سياسي 16
85/02/09 n المصطفی 167 561 84/8/7 معارف اسلامي، زبان و ادبيات عرب 17
84/09/15 n المصطفی 177 554 84/5/8 معارف اسلامي و علوم تربيتي 18
85/11/25 n المصطفی 153 599 85/7/22 معارف اسلامي 19
88/12/08 n المصطفی 136 690 87/4/8 زبان و فرهنگ روسي 20
89/07/04 n المصطفی 140 760 89/3/22 فقه اسلامی 21
90/05/26 n المصطفی 142 767 89/6/6 زبان و فرهنگ فرانسه 22
91/08/18 n المصطفی 133 796 90/12/4 معارف اسلامی و مطالعات زنان 23
85/01/28 n وزارت علوم 132 357 77/2/27 زبان و ادبيات فارسي 24
86/09/12 n وزارت علوم 70 335 80/7/1 آموزش دینی عربی(ناپیوسته) 25
86/11/13 n وزارت علوم 70 524 83/7/25 آموزش و پرورش ابتدائی (ناپیوسته) 26
87/01/17 n وزارت علوم 140 338 81/2/29

مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

27
86/12/25 n وزارت علوم 140 365 77/8/24 مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار 28
83/05/28 n وزارت علوم 135 373 78/1/29 فرهنگ و معارف اسلامی 29
89/02/21 n وزارت علوم 142 267 72/8/30 علوم تربیتی (گرایش تکنولوژی آموزشی) 30

 

ج)کارشناسی ارشد:    ابتدای صفحه

تاریخ مجوز وزارت مجوز اجرا محل تدوین رشته تعداد واحد شماره جلسه تاریخ تصویب عنوان ردیف
- ندارد المصطفی 64 772 89/7/17 ارتباطات فرهنگی 1
- ندارد المصطفی 74 772 89/7/17 اهل‌بیت شناسی 2
- ندارد المصطفی 64 772 89/7/17 جامعه‌شناسی فرهنگ 3
- ندارد المصطفی 64 772 89/7/17 علوم سیاسی (با 3 گرایش) 4
- ندارد المصطفی 102 865 94/6/7 فقه تربیتی 5
86/09/06 n المصطفی 108 532 83/10/12 فقه و معارف اسلامي (با 8 گرایش) 6
84/03/07 n المصطفی 64 538 83/12/8 تفسير و علوم قرآن 7
84/06/01 n المصطفی 64 545 84/2/24 تاريخ تمدن اسلامي 8
84/05/12 n المصطفی 64 546 84/2/31 كلام اسلامي 9
84/10/11 n المصطفی 64 548 84/3/21 تاريخ اهل بيت(ع) 10
84/10/11 n المصطفی 64 548 84/3/21 تاريخ معاصر جهان اسلام 11
84/9/14 n المصطفی 64 548 84/3/21 تاريخ تشيع 12
84/08/08 n المصطفی 64 550 84/04/04 علوم و فنون قرائات 13
84/10/11 n المصطفی 64 551 84/04/18 فلسفه اسلامي 14
84/10/24 n المصطفی 64 551 84/04/18 عرفان اسلامي 15
85/08/01 n المصطفی 64 551 84/04/18 علوم حديث 16
85/04/27 n المصطفی 100 574 85/01/19 فقه اقتصادي 17
86/11/17 n المصطفی 98 606 85/09/11 فقه خانواده 18
85/12/20 n المصطفی 94 606 85/09/11 فقه قضايي 19
86/11/29 n المصطفی 100 606 85/09/11 فقه سياسي  (با 4 گرایش) 20
92/10/18 n المصطفی 100 665 86/10/22 فقه عبادي (با 4 گرایش) 21
87/06/02 n المصطفی 64 690 87/04/08 مذاهب اسلامي 22
87/09/25 n المصطفی 69 696 87/08/11 تبليغ و ارتباطات 23
89/07/04 n المصطفی 64 707 87/11/12 عرفان و تصوف 24
87/11/05 n المصطفی 64 707 87/11/12 اديان ابراهيمي 25
86/08/08 n المصطفی 98 719 88/2/26 فقه مقارن (با 4 گرایش) 26
89/04/09 n المصطفی 110 748 88/11/17 اصول و فقه اسلامی 27
89/07/04 n المصطفی 58 760 89/03/22 مبانی و اندیشه‌های اسلامی 28
89/05/16 n المصطفی 46 772 89/07/17 اخلاق اسلامی (با 2 گرايش) 29
92/10/18 n المصطفی 64 772 89/07/17 مالیه و بانکداری اسلامی 30
91/03/08 n المصطفی 64 772 89/07/17 بلاغت و نقد ادبی 31
91/03/08 n المصطفی 64 772 89/07/17 مترجمی عربی 32
92/10/18 n المصطفی 64 772 89/07/17 زبان و ادبیات عربی 33
88/08/10 n المصطفی 84 796 90/12/4 روان‌شناسی شخصیت 34
91/03/08 n المصطفی 64 769 90/12/4 برنامه‌ریزی آموزشی و درسی 35
91/03/08 n المصطفی 64 796 90/12/4 مدیریت سیاست‌گذاری عمومی 36
91/03/08 n المصطفی 64 780 90/2/10 ادبيات قرآنی 37
91/03/08 n المصطفی 70 792 90/10/10 دين و رسانه 38
91/12/01 n المصطفی 94 808 91/07/30 فقه پزشکی 39
91/10/20 n المصطفی 62 815 91/09/30 مطالعات اسلامی 40
86/02/09 n المصطفی+ وزارت علوم 64 297 74/02/02 حقوق جزا و جرم‌شناسي 41
86/02/29 n المصطفی+ وزارت علوم 64 297 74/02/02 حقوق خصوصي 42
85/09/14 n وزارت علوم 32 325 75/07/01 زبان و ادبيات فارسی 43
90/05/01 n وزارت علوم 32 815 91/09/30 ادیان غیر ابراهیمی 44
88/04/06 n وزارت علوم 32 319 75/3/13 روانشناسی تربیتی 45
88/01/10 n وزارت علوم 32 344 76/04/22 مدیریت دولتی 46
92/10/18 n وزارت علوم 32 217 70/02/08 مشاوره و راهنمایی 47
88/01/10 n وزارت علوم 32 257 72/2/19 مدیریت آموزشی 48
88/01/10 n وزارت علوم 32 331 75/09/25 روابط بین‌الملل 49
91/12/01 n وزارت علوم 32 531 83/10/05 مدرسی معارف اسلامی(با 3 گرایش) 50

 

د) دکتری   ابتدای صفحه

تاریخ مجوز وزارت مجوز اجرا محل تدوین رشته تعداد واحد شماره جلسه تاریخ تصویب عنوان ردیف
- ندارد المصطفی 80 761 90/03/21 فقه اقتصادی (با 4 گرایش) 1
- ندارد المصطفی 78 780 90/02/10 فقه عبادی (با 4 گرایش) 2
- ندارد المصطفی 80 780 90/02/10 فقه خانواده 3
- ندارد المصطفی 66 808 91/7/30 فقه پزشکی (با 3 گرايش) 4
- ندارد المصطفی 58 865 94/06/07 ادبیات عربی 5
- ندارد المصطفی 86 865 94/06/07 رجال و درایه 6
- ندارد المصطفی 66 872 95/01/28 سیره پیامبر اعظم (ص) 7
84/10/12 n المصطفی 60 550 84/4/4 تفسير تطبيقي 8
85/07/09 n المصطفی 60 551 84/8/18 فلسفه اسلامي 9
86/12/25 n المصطفی 60 616 85/11/07 علوم حديث تطبيقي 10
85/12/23 n المصطفی 58 606 85/09/11 كلام اسلامي 11
87/02/16 n المصطفی 68 666 86/11/6 قرآن و علوم (با 10 گرايش) 12
92/10/18 n المصطفی 60 690 87/04/08 تاريخ اهل بيت(ع) 13
92/03/20 n المصطفی 60 690 87/04/08 تاريخ تشيع 14
88/11/11 n المصطفی 78 736 88/8/2 فقه و معارف اسلامی (با 4 گرايش) 15
89/09/08 n المصطفی 78 748 88/11/17 اصول فقه اسلامی 16
89/09/08 n المصطفی 78 748 88/11/17 فقه اسلامی 17
89/11/27 n المصطفی 58 760 89/3/22 تاريخ تمدن اسلامی 18
91/03/08 n المصطفی 52 796 90/12/04 عرفان اسلامی 19
91/03/08 n المصطفی 80 796 90/12/04 فقه مقارن (با 4 گرايش) 20
91/03/08 n المصطفی 80 796 90/12/04 فقه تربیتی 21
91/03/08 n المصطفی 58 796 90/12/04 اندیشه معاصر مسلمین 22
92/03/20 n المصطفی 80 780 90/02/10 فقه سياسی (با 3 گرايش) 23
92/03/20 n وزارت علوم 58 780 90/02/10 جریان‌های کلامی معاصر 24
92/03/20 n وزارت علوم 80 780 90/02/10 فقه قضايی (با 2 گرايش) 25
92/03/20 n وزارت علوم 58 815 91/09/30 قرآن و مستشرقان (با 3 گرايش) 26
92/03/20 n وزارت علوم 58 815 91/09/30 تاريخ معاصر جهان اسلام 27
86/09/12 n وزارت علوم 49 284 73/7/17 حقوق جزا و جرم شناسی 28
92/03/20 n وزارت علوم 49 256 72/02/05 حقوق خصوصی 29
91/12/01 n وزارت علوم 36 556 84/5/22 مدرسی معارف اسلامی(با 3 گرایش) 30
92/03/20 n وزارت علوم 50 208 69/9/18 علوم اقتصادی(گرایش اقتصاد اسلامی) 31

 

سطوح و دوره‌های اختصاصی المصطفی و دارای مجوز اجرا از شورای آموزش (سطح 3، 4 و 5)    ابتدای صفحه

تعداد واحد مقطع عنوان ردیف
برنامه حوزه سطح یک مقدماتی 1
برنامه حوزه سطح دو   2
116 سطح سه فقه و اصول 3
80 سطح چهار ادبیات عربی 4
78 سطح چهار اهل‌بیت شناسی 5
78 سطح چهار تاریخ اهل‌بیت 6
78 سطح چهار تفسیر تطبیقی 7
80 سطح چهار تمدن اسلامی در دوره معاصر 8
78 سطح چهار عرفان اسلامی 9
80 سطح چهار علوم حدیث تطبیقی 10
80 سطح چهار علوم و فنون قرائات 11
78 سطح چهار فلسفه اسلامی 12
78 سطح چهار کلام اسلامی 13
78 سطح چهار مطالعات تطبیقی کلامی اهل بیت(ع) و اهل سنت با تأکید بر سلفیه 14
88 سطح چهار مطالعات تطبیقی مذهب اهل بیت(ع) و حنفی 15
108 سطح چهار فقه اقتصادی 16
108 سطح چهار فقه خانواده 17
108 سطح چهار فقه سیاسی 18
108 سطح چهار فقه عبادی 19
108 سطح چهار فقه قضایی 20
108 سطح چهار فقه مقارن 21
108 سطح چهار فقه و اصول 22
108 سطح چهار فقه تربیتی 23
108 سطح چهار فقه و معارف اسلامی - گرایش تاریخ اسلام 24
108 سطح چهار فقه و معارف اسلامی - گرایش تبلیغ 25
108 سطح چهار فقه و معارف اسلامی ـ گرایش تفسیر و علوم قرآن 26
108 سطح چهار فقه و معارف اسلامی - گرایش کلام اسلامی 27
108 سطح چهار فقه و معارف اسلامی -گرایش فلسفه اسلامی 28
105 سطح پنج فقه و اصول 29