اداره سنجش

شرح وظایف اداره سنجش

پست سازمانی: کارشناس مسئول اداره سنجش

 پست سازمانی: کارشناس اول سنجش

پست سازمانی: کارشناس دوم سنجش

پست سازمانی: کارشناس سوم سنجش 

 

شرح وظایف اداره سنجش   ابتدای صفحه

پیشنهاد شاخص های استاندارد سنجش؛

تشکیل بانک سوالات و مصاحبه‌کنندگان علمی به صورت جامع و اجرای طبقه بندی سوالات با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین؛

تهيه پیش نویس آئین‌نامه‌ها، دفترچه‌هاي راهنما، مجموعه مقررات و ضوابط مربوط به سنجش؛

برنامه‌ريزي آزمون‌هاي علمي با بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين طراحي سئوالات و پشتيباني علمي؛

برنامه ریزی و برگزاری مسابقات و المپیادهای علمی به تناسب دوره، برنامه و رشته ها؛

نظرسنجی و طراحی فرم‌های نظرخواهی از داوطلبان آزمون ها و المپیادهای علمی جهت ارتقای سطح آزمون ها؛

ارزیابی آزمون ها و المپیادهای برگزار شده سالیانه؛

ارائه پیش‌نویس امور مالی آزمون ها، حق الزحمه اساتید، ممتحین، ناظرین و...؛

تهیه گزارش جامع آزمون ها و المپیادها؛

نظارت بر حسن اجرای آزمون ها و المپیادها؛

تشکیل کمیته علمی آزمون ها؛

پاسخگویی به درخواستهای متقاضیان به صورت حضوری و تلفنی؛

برنامه ریزی جهت انجام مصاحبه‌های علمی طلاب پس از قبولی در آزمون کتبی؛

تعیین منابع آزمونهای المصطفی(ص)؛

پیشنهاد بودجه سالیانه سنجش؛

تهیه گزارشات دوره‌ای و سالیانه؛

 

پست سازمانی: کارشناس مسئول اداره سنجش   ابتدای صفحه

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسفی

کارشناس مسئول اداره سنجش، کارشناس مسئول در کلیه امور سنجش و آزمون ها می باشند که وظایف کلی ایشان عبارتست از:

پيگيري انجام امور مربوط به مراحل مختلف سنجش طلاب متقاضي تحصيل در کليه سطوح و رشته‌هاي تحصيلي  از قبيل

 اطلاع رساني، ثبت نام، تهيه سوالات آزمونها و برگزاري و اداره جلسات آزموني و مصاحبه علمي و اعلام نتايج به طلاب

و مراجع ذي‌صلاح در چارچوب ضوابط و مقررات و سياست‌هاي ابلاغي.

 وظایف کارشناس مسئول سنجش

1. تهيه و پيشنهاد آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم.

2. برنامه‌ريزي آزمون‌هاي علمي با بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين طراحي سئوالات و پشتيباني علمي؛

3. پیگیری امور مربوط به آزمون ها، مقاطع و المپیادها

4. برنامه ریزی و برگزاری مسابقات و المپیادهای علمی به تناسب دوره، برنامه و رشته ها  پس از تایید اداره کل

5. برنامه‌ريزي و برگزاری آزمون های سنجشی در مقاطع مختلف پس از تایید اداره کل

6. تهيه پیش نویس دفترچه‌هاي راهنمای سنجش و مجموعه مقررات آزمون و المپیادها

7. تهیه دفترچه راهنمای متقاضیان به تناسب هر یک از آزمون ها

8. تهیه و تنظیم فرم ها، شرایط و جداول امتحانی متناسب با هر آزمون

9. انجام نظرسنجی از داوطلبان و برگزارکنندگان آزمون و المپیادهای علمی جهت ارتقای سطح برگزاری آزمون ها و المپیادها  بر اساس سیاستها و برنامه های اعلام شده در اداره کل

10. شناسایی و معرفی اساتید برجسته برای طراحی سوالات تستی و تشریحی و انجام مصاحبه های علمی

11. پیگیری امور مربوط به مصاحبه ها و برگزاری آن و پیشنهاد نماینده به اداره کل

12. تهیه آمار و اطلاعات و گزارش جامع از آزمون ها و المپیادهای علمی و تطبیق با آزمون و المپیادهای گذشته

13. ارائه پیش نویس امور مالی آزمون ها، حق الزحمه طراحان سوال، ناظرین، مصححین، مصاحبه گران و...

14. نظارت بر ايجاد بانك سؤالات با بهره گیری از شیوه های نوین طراحی و انجام ارزیابی های لازم نسبت به آنها

15. طراحي و برنامه ريزي براي اجراي آزمون رشته‌هاي جديد در مقاطع مختلف؛

16. تجزيه و تحليل سطح پذيرفته شدگان با لحاظ نتايج مسابقات علمي؛

17. پیش بینی بودجه سالیانه و مورد نیاز اداره سنجش و ارائه آن به اداره کل

18. ارايه به موقع مشكلات، ‌اشكالات، طرحها و نقطه‌ نظرات اصلاحي، تكميلي و يا حتي تبديلي نسبت به روند انجام امور.

19. تهيه و ارايه گزارش سالانه از تمامي فعاليت‌ها و عملكرد واحد مربوطه براساس جدول زماني و سياست‌هاي ابلاغي.

20. نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای سنجشی در اداره سنجش

21. نظارت بر نحوه بررسی ثبت نام متقاضیان آزمون و المپیاد علمی

22. تهیه پیش نویس تقویم آزمون ها و المپیاد علمی بطور سالانه

23. نظارت بر اجرائی المپیاد علمی مرحله اول در واحدهای آموزشی

24. اعلام نتیجه نهایی جهت اطلاع به واحدهای آموزشی

25. اعلام نتایج به طلاب کد دار به اداره کل پشتیبانی جهت معرفی

26. اعلام نتایج طلاب جدید جهت تشکیل پرونده پذیرشی

27. پاسخگویی مناسب و شفاف به درخواست های طلاب

28. پی گیری و نظارت بر روند برنامه نویسی نرم افزار سنجش و المپیاد و بانک سوالات

29. تهیه و طراحی فرم نظرسنجی مربوط به هر آزمون

30. نظارت بر بسته بندی دفترچه های آزمونی و المپیاد علمی در هر مرحله

31. انجام ساير امور محوله از سوي مدير کل سنجش و پذیرش.

 

 پست سازمانی: کارشناس اول سنجش   ابتدای صفحه

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فرجی

1.دریافت جدول و اطلاعیه های آزمونی و المپیاد از کارشناس مربوط به منظور بررسی و اقدام جهت طرح سوال

2.پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به کیفیت و کمیت سوالات و آیین نامه های مورد نیاز

3.آماده سازی پیش نویس نامه های ارسالی جهت طراحی سوالات و منابع آنها

4.ارائه لیست طراحان سوال همراه با مشخصات آن جهت پرداخت هزینه ها

5.دریافت سوالات از گروه های علمی ـ تربیتی

6.درخواست ترجمه سوالات در بخش هایی که داوطلب عرب زبان وجود دارد.

7.پیگیری تشکیل کمیته علمی آزمون ها و ثبت صورت جلسات آن

8.پیگیری فرایندهای کمیته علمی آزمون ها و المپیاد جهت:

الف) بررسی محتوایی سوالات

ب) بررسی شکلی سوالات

ج) بازبینی سوالات از جهت ویرایشی

د) انتخاب نهایی سوالات برای دفترچه سازی

9.آماده کردن کلید های آزمونی و المپیاد

10.بازخوردگیری از سوالات در جلسه آزمون و المپیاد

11.بایگانی سوالات در بانک سوالات و به روزرسانی آن

12.بازنگری و ویرایش سوالات و رفع کامل اشکالات تایپی آنها  قبل از ورود به بانک سوالات

13.تهیه و طراحی دفترچه سوالات آزمون های مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مسابقات علمی) شامل مراحل زیر:

1) تهیه دفترچه اولیه

2) اعمال اصلاحات در دفترچه اولیه

3) صفحه بندی دفترچه

4) پرینت نهایی

14.  تهيه و ارايه گزارش سالانه به کارشناس مسئول سنجش ومدیرکل سنجش و پذیرش ازتمامي فعاليت‌هاوعملكردهابراساس شرح وظایف مصوب.

15.  انجام ساير امور محوله از سوی کارشناس مسئول سنجش و مدير کل سنجش و پذیرش در راستای شرح وظایف.

  

پست سازمانی: کارشناس دوم سنجش   ابتدای صفحه

حجت الاسلام و المسلمین آقای ابراهیمی

1. ثبت اطلاعات و جداول پایه و احکام و ضوابط و شرایط آزمون در نرم افزار سنجش.

2. ارائه جدول زمان بندی آزمون ها به صورت پیشنهادی به مسئولین ذی ربط

3. تهیه جدول مراحل کاری آزمون ها به صورت زمان بندی دقیق و گزارش هر مرحله به مسئولین ذی ربط

4. پاسخگویی به تماس های تلفنی، مراجعات و سوالات متقاضیان در مورد ثبت نام، آزمون و...

5. پیگیری در خصوص انجام تصحیح اوراق آزمون ها به همراه بار کد کردن آنها

6. پاسخگویی در مورد اعلام نتایج کتبی آزمون ها، صدور کارنامه، کارت آزمون، فرم ارزیابی و...

7. برنامه ریزی جهت انجام مصاحبه های علمی طلاب پس از قبولی در آزمون کتبی

8. جمع بندی مصاحبه های انجام گرفته و محاسبه آن به همراه آزمون کتبی و آماده سازی جهت تصمیم گیری

9. اظهارنظر کارشناسی نسبت به تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های سنجشی و آزمونی و...

10. پیگیری در خصوص ارتقاء سطح ثبت نام الکترونیکی

11. بسته بندی برگه های آزمون جهت برگزاری

12. استعلام متقاضیان آزمون از مراجع ذیربط

13. بررسی نهایی متقاضیان آزمون در خصوص واجد شرایط بودن

14. اعلام نتایج نهایی به کارشناس مسئول مربوط

15. بررسی وضعیت ثبت نام و اعلام رشته هایی که حد نصاب آزمون را آورده اند.

16. تهيه و ارايه گزارش سالانه به کارشناس مسئول سنجش و مدیرکل سنجش و پذیرش از تمامي فعاليت‌ها و عملكردها براساس شرح وظایف مصوب.

17. انجام ساير امور محوله از سوی کارشناس مسئول سنجش و مدير کل سنجش و پذیرش.

 

پست سازمانی: کارشناس سوم سنجش   ابتدای صفحه

جناب مستطاب آقای گلبان

18. ثبت اطلاعات و جداول پایه و احکام و ضوابط و شرایط آزمون در نرم افزار سنجش.

19. ارائه جدول زمان بندی آزمون ها به صورت پیشنهادی به مسئولین ذی ربط

20. تهیه جدول مراحل کاری آزمون ها به صورت زمان بندی دقیق و گزارش هر مرحله به مسئولین ذی ربط

21. پاسخگویی به تماس های تلفنی، مراجعات و سوالات متقاضیان در مورد ثبت نام، آزمون و...

22. پیگیری در خصوص انجام تصحیح اوراق آزمون ها به همراه بار کد کردن آنها

23. پاسخگویی در مورد اعلام نتایج کتبی آزمون ها، صدور کارنامه، کارت آزمون، فرم ارزیابی و...

24. برنامه ریزی جهت انجام مصاحبه های علمی طلاب پس از قبولی در آزمون کتبی

25. جمع بندی مصاحبه های انجام گرفته و محاسبه آن به همراه آزمون کتبی و آماده سازی جهت تصمیم گیری

26. اظهارنظر کارشناسی نسبت به تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های سنجشی و آزمونی و...

27. پیگیری در خصوص ارتقاء سطح ثبت نام الکترونیکی

28. بسته بندی برگه های آزمون جهت برگزاری

29. استعلام متقاضیان آزمون از مراجع ذیربط

30. بررسی نهایی متقاضیان آزمون در خصوص واجد شرایط بودن

31. اعلام نتایج نهایی به کارشناس مسئول مربوط

32. بررسی وضعیت ثبت نام و اعلام رشته هایی که حد نصاب آزمون را آورده اند.

33. تهيه و ارايه گزارش سالانه به کارشناس مسئول سنجش و مدیرکل سنجش و پذیرش از تمامي فعاليت‌ها و عملكردها براساس شرح وظایف مصوب.

34. انجام ساير امور محوله از سوی کارشناس مسئول سنجش و مدير کل سنجش و پذیرش.