صفحه اصلی > اداره کل ساماندهی مراکز آموزشی  > اداره ساماندهی گروه های علمی تربیتی 

 

اداره ساماندهی گروه­های علمی تربیتی

مقدمه

شرح وظایف

آئیننامه گروه هاي علمي تربيتي

لیست مدیران گروه های علمی تربیتی

نام گروه های علمی تربیتی المصطفی

 

مقدمه   ابتدای صفحه

گروه علمی به مجموعه ای از اساتید که جهت اجرای مقررات و قوانین آموزشی در یک رشته گرد هم می آیند می گویند.

 

شرح وظایف   ابتدای صفحه

1.پیگیری و اقدام لازم به منظور بازنگر ی آئین­نامه گروههای علمی- تربیتی.

2.تهیه و تنظیم برنامه جامع به منظور انجام امور و وظایف محوله

3.تهیه و تنظیم فرایندهای اجرایی امور محوله

4.برنامه ریزی و اقدام  لازم به منظور برگزاری اجلاس  گروههای.علمی- تربیتی برحسب صلاحدید مراجع ذیربط

5.اجرای طرح خود ارزیابی و آسیب­شناسی وضعیت موجود گروههای علمی- تربیتی.

6.راه اندازی سامانه و بانک اطلاعات گروههای علمی- تربیتی و به روز رسانی آن.

7.بررسی و اقدام لازم به منظور تشکیل گروههای علمی- تربیتی.

8.بررسی و اعلام نظر در مورد صلاحیت مدیران گروههای علمی- تربیتی.

9.ارائه گزارش عملکرد اداره بر اساس جدول زمانی

10.تهیه پیشنویس دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه های گروه های علمی- تربیتی

11.اقدام لازم به منظورتشکیل کمسیونهای مورد نیاز

12.بررسی و اعلام فقدان شرایط ادامه فعالیت گروه های علمی براساس آیین نامه جهت تعلیق یا انحلال به مراجع ذیربط

13.بر اورد بودجه مورد نیاز

14.تشکیل پرونده برای تمامی گروههای علمی- تربیتی واحدهای اموزشی و جمع آوری اطلاعات آنها