صفحه اصلی > اداره کل ساماندهی مراکز آموزشی  > اداره واحدهای آموزشی تابعه 

اداره واحدهای آموزشی تابعه

شرح وظایف

رزومه

آیین نامه تأسیس، انحلال و انتقال واحدهای آموزشی تربیتی تابعه

شناسه معاونین آموزشی

طرح ارتقاء واحد‌های آموزشی

طرح تأسیس واحد تابعه

طرح نامه ارتقاء موسسه ....... به ستاد میانی  

نمونه شناسه صفوف خارج ازکشور

نمونه شناسه صفوف داخل کشور

نمونه گزارش فصلی نوع اول

نمونه گزارش فصلی نوع دوم

نمونه گزارش ماهانه

نمونه مستندات واقدامات

 

شرح وظایف   ابتدای صفحه

 

1.تهیه پیش­نویس آئین­نامه­ها و دستورالعمل­های مربوطه و پیگیری و اقدام لازم  جهت تصویب و به روزرسانی آنها.

2.تهیه و تنظیم فرآیندهای اجرایی امور محوله و فرم­های مورد نیاز.

3.اعلام نظر کارشناسی پیرامون تأسیس و یا انحلال واحدهای آموزشی تربیتی .

4.اقدام لازم نسبت به صدور مجوز فعالیت آموزشی واحدهای آموزشی تربیتی.

5.پیگیری و اقدام لازم نسبت به  توسعه و  ارتقاء واحدهای آموزشی تابعه.

6.اعلام نظر در مورد ساختار مراکز آموزشی تابعه.

7. پیگیری و اقدام لازم به منظور تأسیس سامانه واحدهای تابعه؛ورودوبه روز رسانی اطلاعات آنها.

8.اقدام لازم جهت اخذ مجوز فعالیت نمایندگی­های المصطفی9  در خارج از کشور از وزارت علوم ج.ا.ا.

9. اعلام نظر نسبت به صلاحیت معاونین آموزشی واحدهای تابعه.

10.برنامه­ریزی و اقدام لازم به منظور توجیه و آموزش مدیران و معاونین آموزشی اعزامی به خارج از کشور .

11.اقدام لازم به منظور تشکیل و برگزاری شوراها، کمیسیونها و کارگروه­ها در راستای انجام وظایف.

12.بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز اداره.

13.تهیه و ارائه گزارش فعالیت ها وعملکرد اداره بر اساس جدول زمانی مشخص. 

 

رزومه   ابتدای صفحه

کارشناس مسئول : سید رضا طبسی /تحصیلات : خارج فقه و اصول

سوابق:

- بیش از 22 سال ، سابقه کار آموزشی حوزوی را دارا می باشد.

- حدود 15 سال از این مدت در مرکز جهانی علوم اسلامی و جامعه المصطفی  (ص) به خدمت اشتغال داشته است.

- حدود 5 سال از این مدت، مدیر تحصیلات تکمیلی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی – تاسیس شده در سال - 1381 و پس از ارتقاء مدرسه مزبور به مجتمع آموزش عالی فقه ، به مدت چهار سال رئیس مدرسه عالی فقه معارف اسلامی – یکی از چهار مدرسه مجتمع مذکور – بوده است.

- ا ز تیرماه 1392 به معاونت آموزشی المصطفی (ص) منتقل شده و تاکنون بعنوان کارشناس مسئول اداره واحدهای تابعه دفتر کل ساماندهی مراکز آموزش مشغول به خدمت می باشد.