شرح وظایف

 • تهیه و تنظیم برنامه جامع به منظور انجام امور و وظایف محوله.

 • آئین­نامه­ها، دستورالعمل­ها، فرآیندها و شاخصهای مرتبط با ... جهت تصویب و به روزرسانی آنها.

 • تهیه و تنظیم فرآیند اجرایی امور محوله

 • تهیه و تنظیم فرآیند فرمهای مورد نیاز (گزارش­دهی و گزارش­کیری.

 • تدوین شاخص­های لازم به منظور صدور موافقت اصولی و موافقت قطعی.

 • تأسیس و راه­اندازی سامانه و بانک اطلاعات .... و به روزرسانی اطلاعات آن.

 • انجام فرآیندهای اجرایی مرتبط صدور موافقت اصولی (...)

 • انجام اقدامات لازم به منظور صدور موافقت قطعی.

 • انجام اقدامات لازم به منظور تعلیق یا انحلال واحد آموزش

 •  اقدام لازم برای تشکیل کمیسیونهای مورد نیاز.

 • بررسی و پیشنهاد سهمیه بودجه آ«وزش هر یک از مدارس پیوسته داخل و خارج کشور بر اساس دستورالعمل  مربوطه.

 • بررسی و اقدامات لازم به منظور عقد تفاهم­نامه با مدارس همکار.

 • تنظیم جدول زمان سالانه برای صدور موافقت اصولی.

 • نظارت و کنترل ؟ 

 • تدوین آئین­نامه / دستورالعمل­ها / سیاست­هاو اهداف.

 • تدوین سیاستهای توسعه مدارس با مشارکت سایر بخش­های تخصصی.

 • تدوین شاخص­های مأموریت با مشارکت سایر بخش مرتبط.

 • پیگیری تحقق شاخص­های ساماندهی مدارس و ارائه گزارشات مستند.

 • تهیه و تنظیم فرآیندهای اجرایی مرتبط.

 • صدور موافقت­های اصولی و قطعی / تابعه / پیوسته.

 • بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت مدیران پیشنهادی تصدی امور آموزشی و گروه­های علمی.

 • تشکیل شوراها / کمیسیون­ها / کمیته­ها / و کارگروه­های علمی و ساماندهی ساختارها.

 • اخذ مجوز فعالیت مراکز آموزشی خارج از کشور از طریق وزارت علوم.

 • بررسی تقاضاهای همکاری آموزشی بر اساس تفاهم­نامه­های بعمل آمده با سایر مراکز علمی آموزشی و تنظیم قراردادهای مرتبط و پیگیری تحقق آن.

 • مشارکت و همکاری با سایر بخش­های تخصصی داخل و خارج از معاونت در زمینه رتبه­بندی و طبقه مراکز / تنظیم ساختار اعزام نیرو / ارزیابی اساتید/ تأسیس یا اجازه فضاهای آموزشی / تفاهم­نامه­ها / سیستم­های نرم افزاری اتوماسیون وبی / و ...

 • تنظیم شرح وظایف اداره.