اداره کل سنجش و پذیرش، زیرمجموعه معاونت آموزش جامعه المصطفی(ص) العالمیه است که وظیفه جذب و پذیرش مشتاقان علوم اسلامی و انسانی را از فراسوی مرزهای جمهوری اسلامی ایران، در نمایندگی‌های داخل و خارج و مراکز همسو، با یک رویکرد علمی، استاندارد، منسجم و در عین حال متناسب با اقتضائات و رویکردهای بین‌المللی برعهده دارد.

این اداره از سه اداره سنجش، پذيرش و نظامات سنجش و پذیرش تشکیل شده که با نهایت تلاش و با انگیزه ارتقاء سطح پذیرش و سنجش فعالیت‌های مستمر و ارزنده‌ای انجام می‌دهند.

وظایف عمومی اداره کل سنجش و  پذیرش

توجه به سیاست، اهداف و راهبردهای المصطفی به ویژه در حوزه سنجش و پذیرش؛

توجه به تکریم و رعایت حرمت و شخصیت متقاضیان از هر ملیت  و کشور؛

تسهیل در انجام امور خدمت رسانی به نمایندگان المصطفی، طلاب ومرتبطین با حوزه این اداره  کل؛

اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها ، اصلاح و بازنگری آن؛

تهیه و تدوین آیین نامه  و دستورالعمل های مورد نیاز در امور پذیرش و سنجش؛

استفاده حداکثری از ظرفیت های واحدهای آموزشی وگروه های علمی تربیتی؛

ساماندهی طلاب پذیرشی کشورها در داخل و خارج؛

افزایش نظام‌مندی و استاندارد سازی با رویکردهای علمی در حوزه سنجش و پذیرش؛

تهیه و تنظیم فرایندهای پذیرش و سنجش جهت اطلاع رسانی و شفافیت فعالیت های اداره کل؛

فراهم سازی زمینه مشارکت  کلیه معاونت ها ی ستادی در خصوص شناسایی افراد واجد شرایط جهت امر پذیرش؛

قاعده  مند شدن امر پذیرش؛

حرکت در مسیر نظام جامع پذیرش و سنجش؛

تهیه و طرح مهندسی جدید در خصوص توزیع و نحوه پذیرش جدید؛

برنامه ریزی و نظارت مستمر و تایید نهایی در حوزه پذیرش و سنجش در معاونت آموزشی و تفویض امور اجرایی به واحدهای آموزشی ؛

ایجاد تعامل مطلوب درون مجموعه ای با مراجع ذیربط در حوزه پذیرش و سنجش؛

برنامه ریزی و پیگیری از طریق مرکزتوسعه و فن آوری در خصوص نرم افزارهای پذیرش و سنجش(سمپا)و بانک سوالات.