صفحه اصلی > اداره کل امور تحصیلی > اداره آموزش عمومی 

نفرات و شرح وظایف اجمالی همکاران اداره کل امور تحصیلی -  اداره آموزش عمومی

 جناب آقای رضاچراغ ملایی (کارشناس مسئول اداره آموزش عمومی)

1.   انجام امور مربوط به معرفی طلاب به دوره‌های آموزشی زبان فارسی، تمهیدیه، دوره کاردانی، کارشناسی، دیپلم.

2.   انجام امور مربوط  به انتقالی، تعیین و تغییر رشته، انصراف، مسدودی، تمدید خدمات، تغییر تابعیت، تغییر مشخصات و انصراف از تحصیل.

3.   انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل طلاب جهت صدور مدرک و صدور گواهی فراغت از تحصیل.

4.   انجام امور مربوط به گواهی اشتغال به تحصیل طلاب.

5.  بررسی وضعیت طلاب متقاضی پذیرش مجدد، بورسیه، تحصیل همزمان و مهمان.

6.   انجام امور مربوط به معادل سازی نمرات دوره دیپلم.

7.   انجام امور مربوط به وقف شیعی طلاب عراقی.

8.   انجام امور مربوط به سامانه جامع آموزشی (سجا).

9.    بررسی و تایید درخواست ارتقای شهریه طلاب.

10.پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفنی.

11.انجام امور مربوط به ساماندهی سوابق تحصیلی طلاب جهت صدور مدرک.

12.انجام امور مربوط به ارزیابی علمی فضلای فاقد مدرک.

13.انجام امور مربوط به طلاب انتقالی به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم.

14.شرکت در جلسات شورای پشتیبان، کارگروه بازنگری آیین‌نامه‌های آموزشی، کمیسیون تسهیلات اقامتی، کمتیه انتقال، کمیسیون ارزیابی، کمیته انضباطی و سجا.

15.تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز.

16.نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها.

17.نظارت و بازدید از واحدهای آموزشی

18.تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه بخش مربوطه

19.تهیه گزارشات دوره ای و سالانه

رضا جعفریان کارشناس اداره آموزش عمومی

1-   انجام امور مربوط  به انتقالی از نمایندگی های خارج به ایران

2-   انجام امور مربوط به انتقالی طلاب در داخل ایران

3-   انجام امور مربوط به مسدودی، تمدید خدمات، ، تغییر مشخصات و انصراف از تحصیل.

4   انجام امور مربوط صدور گواهی فراغت از تحصیل.

5-   انجام امور مربوط به گواهی اشتغال به تحصیل طلاب.

6-   بررسی وضعیت طلاب متقاضی پذیرش مجدد، بورسیه، تحصیل همزمان و مهمان.

7-   انجام امور مربوط به معادل سازی نمرات دوره دیپلم.

8-   انجام امور مربوط به معرفی تکمیل نواقص

9-   پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفنی.

10-  انجام امور مربوط به ارزیابی علمی فضلای فاقد مدرک.

11-  انجام امور مربوط به طلاب انتقالی به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم.

12- انجام امور محوله از طرف مسئولین مربوطه و..

13- انجام گزارشات و آمارهای درخواستی(شفاهی، کتبی)

 جناب اقای رضا نژاد کارشناس آموزش عمومی

1-  معرفی به دوره آموزش زبان فارسی.

2-  معرفی به دوره تمهیدیه( زبان فارسی و معارف اسلامی).

3-   معرفی به دوره کاردانی.

4-     معرفی به دوره کارشناسی.

5-    معرفی جهت تحصیل در دوره‌های کوتاه مدت.

6-    معرفی جهت تحصیل در دوره متوسطه(دبیرستان علوم و معارف اسلامی).

7-    معرفی جهت تحصیل دردوره پیش حوزوی.

8-    معرفی به واحد آموزشی براساس احکام کمیته انضباطی.

9-    انجام امور مربوط به شهریه.

10-  انجام امور مربوط به بررسی احکام کمیته ارزیابی پذیرشی و....

11-  انجام امور مربوط به بررسی فارغ‌التحصیلی مقاطع( فارسی،‌تمهیدیه وکاردانی).

12-  بررسی نامه‌ها و درخواست‌ها( اعلام وضعیت آموزشی).

13-  معرفی به واحد آموزشی براساس احکام کمیته پذیرش مجدد.

14-  معرفی طلاب تغییر تابعیتی.

15-  پاسخ به مراجعین حضوری و تلفنی اعم از طلاب، همکاران.

16-  انجام امور مربوط به بررسی پرونده آموزشی از طریق سجا.

17-  بررسی وضعیت معرفی لیست‌های طلاب پذیرشی ارسالی از اداره‌کل سنجش و پذیرش یا واحدهای آموزشی.

18-  هماهنگی‌ها و اطلاع رسانی‌ها.

19-  ویرایش نامه‌ها، پرینت و غیره

20-  انجام امور محوله از طرف مسئولین مربوطه و..

21-  نظارت بر حسن اجرای آیین نامه آموزشی با توجه به درخواست‌ها در بخش مربوط.

22-  پاسخگویی به مطالبات واحدهای آموزشی نسبت به نحوه‌ اجرای آیین‌نامه‌ها و..

23-  انجام گزارشات و آمارهای درخواستی(شفاهی، کتبی)

24-  شرکت در جلسات اداره، اداره‌کل، معاونت و...

25-  بررسی، آسیب‌شناسی، ارائه پیشنهادات و.. نسبت به بازنگری آیین‌نامه‌ها، دستورالمعل‌ها، امور آموزشی و..

26-   پاسخگویی، همکاری و پیگیری با واحدهای آموزشی نسبت به امور آموزشی و ضوابط.

27-  راهنمایی و مشاوره آموزشی به طلاب محترم.

28-  پیگیری، هماهنگی و همکاری با دفاتر اداره کل، معاونت، دیگر ادارات و دبیرخانه نسبت به انجام درخواست‌های آموزشی و اداری طلاب.

29-  هماهنگی و اطلاع رسانی نسبت به ارتقاء و رفع اشکالات برنامه سجا با کارشناس محترم سجا و مسئولین محترم و شرکت در کارگاه‌های آموزشی سجا.

30-  انجام شایسته منویات ریاست محترم، معاونت محترم، مدیرکل محترم، رئیس محترم اداره و غیره...

 جناب آقای محسن کمالی کارشناس آموزش عمومی

کارشناس سجا

جناب آقای عبدالرضا اسماعیلی کارشناس آموزش عمومی

کمک به کارشناس سجا