صفحه اصلی > پرسش های متداول >  سوالهای متداول در اداره خدمات آموزشی 

 

 

 

 

سوالهای متداول در اداره خدمات آموزشی

 

 • 1- در اداره خدمات آموزشی در چه مقاطعی گواهینامه یا دانشنامه صادر می‌شود؟

  در این اداره سه نوع گواهینامه (زبان فارسی و زبان عربی و تربیت مدرس ) و در چهار مقطع دانشنامه رسمی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر می شود(کاردانی ،کارشناسی ، کارشناشی‌ارشد و دکتری) البته دانشنامه های داخلی هم به ترتیب فوق الذکر بسته به شرایط طلبه صادر می‌شود.

 • 2- برای صدور دانشنامه رسمی چگونه باید اقدام کنم آیا از این اداره باید اقدام کنم؟

  فرایند صدور دانشنامه در هر سیستم آموزشی به این ترتیب است که اول باید مراحل تحصیلی مورد تایید و ارزیابی قرار گیرد و سپس دانشنامه صادر گردد در جامعه المصطفی(ص) نیز همین روال حاکم است یعنی ابتدا باید فرم فراغت از تحصیل از واحد آموزشی صادر و به معاونت آموزشی ستاد ارسال و در اداره امورتحصیلی مورد تایید قرار گیرد فلذا ابتدا برای صدور مدرک کاردانی و دانشنامه کارشناسی پس از تایید اداره آموزرش عمومی اداره‌کل و برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری پس لز تایید اداره تحصیلات تکمیلی و پایانامه ها و تایید نهایی مدیرکل امورتحصیلی پرونده به این اداره برای بررسی نهایی و صدور مدرک ارسال می‌شود.

 • 3- برای صدور دانشنامه  کاردانی وکارشناسی رسمی چه مدارکی مورد نیاز می‌باشد؟

  1.دیپلم مورد تایید.

  2. گذرنامه معتبر.

  3.چهار قطعه عکس رنگی زمینه سفید با حفظ شئونات طلبگی.

  4. مدارک مربوط به اقامت در ایران در ایام تحصیل.

 • 4- برای صدور دانشنامه کارشناسی‌ارشد چه مدارکی باید ارائه دهم؟

  1.کپی دانشنامه کارشناسی رسمی مورد تایید وزارت علوم.

  2.کپی گذرنامه معتبر.

  3.مدارک مربوط به اقامت در ایران و حضور در ایران برای تحصیل.

  4.درصورت عدم ارائه دیپلم در دوره کارشناسی ارائه دیپلم. نکته: البته دکتری هم همین مدارک برای این اداره لازم و ضروری می‌باشد.

 • 5- برای تایید دانشنامه قبلی (دیپلم و کارشناسی) چگونه باید اقدام کنم؟

  برای تایید دیپلم به باید مراجعه به مرکز امور بین المل و مدارس خارج از کشور، وزارت آموزش و پرورش به نشانی تهران، فردوسی سپهبد قرنی نبش سمیه ساختمان علاقمندان طبقه هشت تلفن 02182284207 تا در کمیسیون ارزیابی آن مرکز ارزیابی و تایید گردد که گواهی تایید صادر می‌شود.

  و برای تایید کارشناسی باید ابتدا دیپلم تایید سپس به سازمان امور دانشجویی مراجعه کرد.

 • 6- برای ارائه دانشنامه (مورد تایید وزارت علوم صادره از جامعه المصطفی(ص) ) در کشور چه اقداماتی باید بکنم؟

  باید دانشنامه برای ترجمه به تایید مراجع ذی ربط برسد از جمله وزارت علوم، دادگستری، وزارت امورخارجه یا سفارت کشور متبوع البته همه مراحل را خود دار الترجمه با اخذ هزینه انجام می‌دهد.

 • 7- دانشنامه چه مدت زمان آماده تحویل می شود ؟

  اگر یک پرونده دریافتی از اداره آموزش عمومی اداره‌کل امورتحصیلی و اداره تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها هیچ نقصی از لحاظ تایید سنجش و بقیه موارد لازم صدور نداشته باشد. دوهفته زمان برای صدور دانشنامه لازم است.

 • 8- در صورت مفقود شدن دانشنامه چه فرایندی  را باید طی کرد؟

  الف) درصورت مفقودی در کشور متبوع:

  1- نامه از سفارت کشور متبوع.

  2- تایید نامه در وزارت امور خارجه.

  3- ارجاع نامه به وزارت علوم (ارسال نامه مجزا از وزارت علوم به دانشگاه مربوطه جهت صدور مدرک المثنی).

  ب) درصورت مفقودی در ایران:

  1- نوشتن استشهاد نامه و امضاء آن توسط سه نفر و تایید توسط کلانتری یا قوه قضائیه.

  2- اعلان از طریق روزنامه سه مرتبه.

  3- نامه از طریق وزارت علوم به دانشگاه مربوطه برای صدور مدرک المثنی نکته: کلیه فرایند خارج از المصطفی(ص) صورت می‌پذیرد.