با استعانت از خداوند متعال و در ظل عنایات حضرت ولی عصر(عج) و در سایه سار فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) گروه همکاری‌های و پشتیبانی‌های آموزشی یکی از دو گروه مستقل معاونت آموزش المصطفی(ص) می‌باشد که با توجه به موضوعات برنامه‌ای و بودجه‌ای  معاونت و در راستای برقراری ارتباط مناسب بین بخشی در معاونت، وظیفه همکاری و پشتیبانی های آموزشی معاونت آموزش را بر عهده دارد. رسالت این گروه همکاری با ادارات کل معاونت آموزش از یک سو و تعامل با سایر معاونت ها و بخش های المصطفی(ص) از سویی دیگر بوده که سعی نموده این وظیفه را بنحو احسن و در حد توان به خوبی انجام دهد.

از مهمترین وظایف این گروه،برگزاری کمیته آمار و بودجه، برگزاری شورای پشتیبان ، امورات آیین  نامه اها و  .... می باشد.

مدیریت سایت معاونت آموزش نیز از دیگر اموری است که بعهده این گروه می باشد.

 شایسته یادآوری است عملکرد و فعالیت های این گروه، عمدتاً‌ناظر به رؤوس فعالیت‌های گروه بوده و مجموعه فعالیت‌هایی که در قالب مذاکرات، جلسات شفاهی فیمابین گروه و مدیران کل ،کارشناسان مسئول و کارشناسان محترم ادارات در موضوعات مختلف، ارائه مشاوره و ... انجام پذیرفته را منعکس نمی‌کند.