صفحه اصلی > پرسش های متداول 

باسمه تعالی

با عنایت به اینکه بسیاری از سوالات مخاطبین محترم جامعه المصطفی ممکن است در ذهن عده ای دیگر از آنان باشد بحول و قوه الهی سعی می شود در این قسمت سوالات به همراه پاسخ آن به تفکیک ادارات درج شده تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.

مخاطب گرامی! در صورت وجود  سوالی که در این مجموعه نیامده است می توانید در قسمت ارتباط با ما یا از قسمت ارتباط با مدیران پرسش نمایید و جهت انتقاد و پیشنهاد آموزشی نیز به آیکن مورد نظر بروید.

 

سوالات متداول در اداره آموزش عمومی

سوالات متداول در اداره تحصیلات تکمیلی و یایان نامه

سوالهای متداول در اداره خدمات آموزشی

سوالات دوره دیپلم