صفحه اصلی > آیین نامه ها > آیین نامه های فارسی 

اداره کل سنجش و پذیزش > اداره نظامات 

آيين نامه سنجش و پذيرش دوره های کوتاه مدت

دستور العمل نحوه بورس و دریافت هزینه های متقاضیان دوره دکتری

آیین نامه کمیسیون پذیرش


 اداره کل ساماندهی مراکز آموزشی  > اداره واحدهای پیوسته و همکار 

دستورالعمل مساعدت‌های المصطفی به واحدهای آموزشي‌تربيتي پيوسته

تأسيس واحدهاي آموزشي‌تربيتي پيوسته


اداره کل ساماندهی مراکز آموزشی  > اداره واحدهای تابعه

آیین نامه تأسیس، انحلال واحدهای آموزشی تربیتی تابعه


اداره کل امور تحصیلی > اداره آموزش عمومی 

آیین نامه آموزشی دوره زبان فارسی و تمهیدیه (معارف اسلامی) (جدید فروردین 97)

آیین نامه ی آموزشی دوره ی کاردانی و کارشناسی

آیین نامه تدوین تحقیق پایان دوره کارشناسی (جدید فروردین 97)


 اداره کل امور تحصیلی >  اداره مدارج علمی و ممتازین

آیین نامه ممتازین و نخبگان


اداره کل امور تحصیلی > اداره تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها 

آيين‌نامه آموزشي اصلاحیه فصل انتقال در دوره های آموزشی (جدید مرداد96)

آيين‌نامه‌ی آموزشي دوره‌ی‌ کارشناسی‌ارشد

آييننامه تدوين پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

آييننامه آموزشی حفظ قرآن و متون روایی (جدید اسفند 95)

آيين‌نامه آموزشي دوره سطح چهار

آييننامه تدوين رساله سطح چهار

آيين‌نامه آموزشي دوره سطح پنج

آيين‌نامه تدوین رساله سطح پنج (جدید خرداد96)

آيين‌نامه آموزشي دوره دکتری  Ph.D

آييننامه تدوين رساله دکتری

آيين‌نامه آموزشي تحصیل هم زمان (جدید خرداد96)

آيين‌نامه آموزشي دوره آموزش عربی (جدیدخرداد96)

آيين‌نامه آموزشي اجرایی ساماندهی و اعطاء مدرک دکتری به فارغ التحصیلان قدیم سطح چهار (جدیدخرداد96)

آيين نامه اجرايي سفرهاي علمی طلاب المصطفي(ص)

آيين‌نامه آموزشی تحقیق‌های ضمن آموزش

دستور العمل اجرایی دکتری ویژه (جدید خرداد96)

دستور العمل مهمان شدن طلبه از مراكز آموزشي

دستور العمل حمايت از تحقيقات ميداني

دستور العمل اجرایی ادامه تحصیل  فارغ التحصیلان المصطفی(ص) در سایر مراکزآموزشی داخل

دستور العمل مقررات اعطاء مرخصی حفظ قرآن کریم ويژه طلاب شاغل به تحصیل جامعه المصطفی(ص)