سایت جدید معاونت آموزش پس از برگزاری جلسات متعدد و نیز مراجعه و بررسی سایت های محتلف نهاد ها و دانشگاه های داخل  و خارج از کشور، بر اساس تکنولوژی روز دنیا بازطراحی و به آدرس اینترنتی www.edu.miu.ac.ir   راه اندازی و قابل بازدید می باشد.

کاربران عزیز سایت معاونت آموزش می توانند از طریق فرم زیر نظرات و انتقادات خودت را در مورد سایت اعلام کنند.


نام و نام خانوادگی

 

پست الکترونیک

 

 متن

 *