• 
کارگاه آموزشی ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزش -اخلاق حرفه ای در خدمات آموزشی آشتیان
 • 
نشست صمیمی معاون آموزشی با کارکنان معاونت آموزش
 • 
ششمین اجلاس سراسری مدیران گروه های علمی تربیتی
 • 
بازدید معاونت آموزش از مدرسه امام مهدی(عج) پاکستانی ها
 • 
نشست ریاست مکرم جامعة المصطفی با کارکنان معاونت آموزشی
 • 
بازدید معاونت آموزش و هیئت همراه از جامعه آل البیت
 • 
یکصدوسومین جلسه شورای معاونین آموزش
 • 
نشست نهایی سازی طرح تحول نظام آموزش جامعة المصطفی العالمیة
 • 
بازدید معاون محترم و مدیران کل محترم معاونت آموزش از حوزة الاطهار التخصصیة
 • 
جلسه تودیع و معارفه مدیریت جدید اداره کل برنامه ریزی آموزش
 • 
بازدید معاون مدیران معاونت آموزش از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
 • 
کارگروه طرح تحول نظام جامع آموزش
 • 
نودوهشتمین جلسه شورای معاونین آموزشی باحضور معاون محترم آموزش دکتر عباسی
 • 
دیدار معاونت محترم آموزش با مدیر کل بنیاد اسلامی کشور بنگلادش و رایزنی آموزشی
 • 
تقویم آموزشی جدید
 • 
افتتاحیه نمایشگاه یازدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعة المصطفی(ص) و بازدید از غرفه معاونت آموزش
 • 
 جديدترين آيين نامه هاي آموزشي

کارگاه آموزشی ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزش -اخلاق حرفه ای در خدمات آموزشی آشتیان
 0 
نشست صمیمی معاون آموزشی با کارکنان معاونت آموزش
 0 
ششمین اجلاس سراسری مدیران گروه های علمی تربیتی
 0 
بازدید معاونت آموزش از مدرسه امام مهدی(عج) پاکستانی ها
 0 
نشست ریاست مکرم جامعة المصطفی با کارکنان معاونت آموزشی
0 
بازدید معاونت آموزش و هیئت همراه از جامعه آل البیت
0 
یکصدوسومین جلسه شورای معاونین آموزش
0 
نشست نهایی سازی طرح تحول نظام آموزش جامعة المصطفی العالمیة
0 
بازدید معاون محترم و مدیران کل محترم معاونت آموزش از حوزة الاطهار التخصصیة 
1 
جلسه تودیع و معارفه مدیریت جدید اداره کل برنامه ریزی آموزش
2 
بازدید معاون مدیران معاونت آموزش از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
3 
کارگروه طرح تحول نظام جامع آموزش
4 
نودوهشتمین جلسه شورای معاونین آموزشی باحضور معاون محترم آموزش دکتر عباسی
5 
دیدار معاونت محترم آموزش با مدیر کل بنیاد اسلامی کشور بنگلادش و رایزنی آموزشی
6 
تقویم آموزشی جدید 
8 
هشتاد و نهمین جلسه شورای معاونین آموزشی المصطفی با حضور معاون محترم آموزشی سازمان مرکزی و مدیران معاونت آموزش
11 
افتتاحیه نمایشگاه یازدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعة المصطفی(ص) و بازدید از غرفه معاونت آموزش
13 
جديدترين آيين نامه هاي آموزشي
14

به سايت معاونت آموزش خوش آمديد