• 
دهه کرامت را به تمام مسلمین جهان تبریک میگوییم
 • 
افتتاحیه نمایشگاه یازدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعة المصطفی(ص) و بازدید از غرفه معاونت آموزش
 • 
 جديدترين آيين نامه هاي آموزشي
 • 
 بازديد هيئت معاونت آموزش از واحد آشتيان
 • 
 گزارش نشست صميمانه معاون محترم آموزش جامعة المصطفي (ص) العالمية
 • 
اجلاس اساتيد المصطفي(ص) واحد گرگان
 • 
ديدار معاونت آموزش جامعه المصطفي با معاونت آموزش حوزه علميه قم
 • 
ديدار معاونت آموزش با نماينده المصطفي لبنان
 • 
بازديد معاونت آموزش از نمايندگي المصطفي در تهران
 • 
پنجمين اجلاس مديران گروه هاي علمي تربيتي
 • 
بيست وسومين اجلاس سالانه اساتيد جامعةالمصطفي (ص) العالمية
 • 
 بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از واحد پيوسته کليه الزهرا
 • 
 بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از مدرسه فاطميه

دهه کرامت را به تمام مسلمین جهان تبریک میگوییم
0 
افتتاحیه نمایشگاه یازدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعة المصطفی(ص) و بازدید از غرفه معاونت آموزش
1 
جديدترين آيين نامه هاي آموزشي
2 
 بازديد هيئت معاونت آموزش از واحد آشتيان
3 
 گزارش نشست صميمانه معاون محترم آموزش جامعة المصطفي (ص) العالمية
4 
اجلاس اساتيد المصطفي(ص) واحد گرگان
5 
ديدار معاونت آموزش جامعه المصطفي با معاونت آموزش حوزه علميه قم
6 
ديدار معاونت آموزش با نماينده المصطفي لبنان
7 
بازديد معاونت آموزش از نمايندگي المصطفي در تهران
8 
پنجمين اجلاس مديران گروه هاي علمي تربيتي
9 
بيست وسومين اجلاس سالانه اساتيد جامعةالمصطفي (ص) العالمية
10 
 بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از واحد پيوسته کليه الزهرا
11 
 بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از مدرسه فاطميه
12

به سايت معاونت آموزش خوش آمديد