آموزش جامعه المصطفی العالمیه
خبر ویژه
آیت الله اعرافی:...در آغاز سال باید با خداوند بزرگ و اولیای دین و بزرگان شریعت بویژه رهبر معظم و فرزانه، تجدید عهد و میثاق نماییم و همه ابتکار و تلاش خویش را در راستیا تحقق برنامه‌ها و اصلاح و تکمیل آن، بکار گیریم.////اصالت حوزه‌ای و رسالت تبلیغی و سنت‌های حوزه‌ای و زی روحانیت، اصول بنیادی است که باید راهنمای عمل و محور برنامه‌های المصطفی و همه ما باشد و این اصول باید در الگوی مدیریت و اخلاق و سازمانی این نهاد مبارک تجسم داشته باشد.////هدایت و حمایت هوشمندانه از حوزه‌ها و مدارس و موسسات پیوسته و همکار و وابسته به دانش‌آموختگان و توانمندسازی آنان و اعتماد بر دانش و مهارت مدیریتی و فرهنگی آنان و کاهش تصدی گری، راهبردهای نوینی است و برای تحقق آن به حکمت و تدبیر و ابتکار و تلاش بیشتر نیاز داریم..... فرازهایی از پیام نوروزی ریاست معزز جامعه المصطفی«ص»العالمیه
سایر مطالب
 • هشتادمین جلسه ی شورای آموزش برگزار شد.
  با حضور رئیس جامعه المصطفی، معاون آموزشی و سایر اعضای شورا هشتادمین جلسه ی شورای آموزش برگزار شد.

 • کشورهای آسیای جنوب شرقی خواستار گسترش مباحث آموزشی توسط جامعه المصطفی هستند.
  در گزارش سفر هیئتی از مدیران جامعه المصطفی به چهار کشور آسیای جنوب شرقی بر استفاده بیشتر از ظرفیت المصطفی در گسترش مباحث آموزشی تأکید شد.

 • پانزدهمین جلسه شورای معاونین آموزشی واحدهای آموزشی تربیتی المصطفی برگزار شد.
  پانزدهمین جلسه شورای معاونین آموزشی واحدهای آموزشی تربیتی المصطفی برگزار شد.

 • بازدید اداره کل سنجش و پذیرش از بانک سوالات حوزه علمیه قم
  اداره کل سنجش و پذیرش از بانک سوالات معاونت آموزش حوزه علمیه قم بازدید کردند.

 • در سال 1392 تعداد 76 عنوان متن درسی تدوین گردید
  به گزارش مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی در سال 1392 تعداد 76 عنوان متن درسی تدوین گردید