• 
مراسم تودیع و معارفه معاون جدید آموزش جناب آقای دکتر جزایری
 • 
فصلنامه اطلاع رسانی همایش های علمی بین المللی
 • 
جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید محترم سنجش و پذیرش
 • 
بیست و چهارمین اجلاس سالانه اساتید جامعة المصطفی(ص) العالمیه
 • 
کارگاه آموزشی ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزش -اخلاق حرفه ای در خدمات آموزشی آشتیان
 • 
نشست صمیمی معاون آموزشی با کارکنان معاونت آموزش
 • 
ششمین اجلاس سراسری مدیران گروه های علمی تربیتی
 • 
بازدید معاونت آموزش از مدرسه امام مهدی(عج) پاکستانی ها
 • 
نشست ریاست مکرم جامعة المصطفی با کارکنان معاونت آموزشی
 • 
بازدید معاونت آموزش و هیئت همراه از جامعه آل البیت
 • 
یکصدوسومین جلسه شورای معاونین آموزش
 • 
نشست نهایی سازی طرح تحول نظام آموزش جامعة المصطفی العالمیة
 • 
بازدید معاون محترم و مدیران کل محترم معاونت آموزش از حوزة الاطهار التخصصیة
 • 
جلسه تودیع و معارفه مدیریت جدید اداره کل برنامه ریزی آموزش
 • 
تقویم آموزشی جدید
 • 
 جديدترين آيين نامه هاي آموزشي

مراسم تودیع و معارفه معاون جدید آموزش جناب آقای دکتر جزایری
0 
فصلنامه اطلاع رسانی همایش های علمی بین المللی
0 
جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید محترم سنجش و پذیرش
0 
بیست و چهارمین اجلاس سالانه اساتید جامعة المصطفی(ص) العالمیه
0 
کارگاه آموزشی ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزش -اخلاق حرفه ای در خدمات آموزشی آشتیان
 0 
نشست صمیمی معاون آموزشی با کارکنان معاونت آموزش
 0 
ششمین اجلاس سراسری مدیران گروه های علمی تربیتی
 0 
بازدید معاونت آموزش از مدرسه امام مهدی(عج) پاکستانی ها
 0 
نشست ریاست مکرم جامعة المصطفی با کارکنان معاونت آموزشی
0 
بازدید معاونت آموزش و هیئت همراه از جامعه آل البیت
0 
یکصدوسومین جلسه شورای معاونین آموزش
0 
نشست نهایی سازی طرح تحول نظام آموزش جامعة المصطفی العالمیة
0 
بازدید معاون محترم و مدیران کل محترم معاونت آموزش از حوزة الاطهار التخصصیة 
1 
جلسه تودیع و معارفه مدیریت جدید اداره کل برنامه ریزی آموزش
2 
تقویم آموزشی جدید 
8 
جديدترين آيين نامه هاي آموزشي
14

به سايت معاونت آموزش خوش آمديد