• 
اولین جلسه معاون محترم آموزش با همکاران معاونت آموزش
  • 
دوره آموزشی - پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح
  • 
پیام ریاست معزز جامعة المصطفی العالمیة به مناسبت آغاز سال تحصیلی97-1396
  • 
هشتاد و نهمین جلسه شورای معاونین آموزشی المصطفی با حضور معاون محترم آموزشی سازمان مرکزی و مدیران معاونت آموزش
  • 
مراسم تودیع و معارفه معاونت جدید آموزش
  • 
افتتاحیه نمایشگاه یازدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعة المصطفی(ص) و بازدید از غرفه معاونت آموزش
  • 
 جديدترين آيين نامه هاي آموزشي

اولین جلسه معاون محترم آموزش با همکاران معاونت آموزش
0 
دوره آموزشی - پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح
1 
پیام ریاست معزز جامعة المصطفی العالمیة به مناسبت آغاز سال تحصیلی97-1396
2 
هشتاد و نهمین جلسه شورای معاونین آموزشی المصطفی با حضور معاون محترم آموزشی سازمان مرکزی و مدیران معاونت آموزش
3 
مراسم تودیع و معارفه معاونت جدید آموزش
4 
افتتاحیه نمایشگاه یازدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعة المصطفی(ص) و بازدید از غرفه معاونت آموزش
5 
جديدترين آيين نامه هاي آموزشي
6

به سايت معاونت آموزش خوش آمديد