آموزش جامعه المصطفی العالمیه
خبر ویژه
آیت الله اعرافی:...در آغاز سال باید با خداوند بزرگ و اولیای دین و بزرگان شریعت بویژه رهبر معظم و فرزانه، تجدید عهد و میثاق نماییم و همه ابتکار و تلاش خویش را در راستیا تحقق برنامه‌ها و اصلاح و تکمیل آن، بکار گیریم.////اصالت حوزه‌ای و رسالت تبلیغی و سنت‌های حوزه‌ای و زی روحانیت، اصول بنیادی است که باید راهنمای عمل و محور برنامه‌های المصطفی و همه ما باشد و این اصول باید در الگوی مدیریت و اخلاق و سازمانی این نهاد مبارک تجسم داشته باشد.////هدایت و حمایت هوشمندانه از حوزه‌ها و مدارس و موسسات پیوسته و همکار و وابسته به دانش‌آموختگان و توانمندسازی آنان و اعتماد بر دانش و مهارت مدیریتی و فرهنگی آنان و کاهش تصدی گری، راهبردهای نوینی است و برای تحقق آن به حکمت و تدبیر و ابتکار و تلاش بیشتر نیاز داریم..... فرازهایی از پیام نوروزی ریاست معزز جامعه المصطفی«ص»العالمیه
سایر مطالب
 • در پیامی از سوی معاون آموزش محور فعالیت آموزشی المصطفی در سال 93 اعلام شد: تعمیق و عمق بخشیدن به فعالیت آموزشی المصطفی
  در پیامی از سوی معاون آموزش محور فعالیت آموزشی المصطفی در سال 93 اعلام شد: تعمیق و عمق بخشیدن به فعالیت آموزشی المصطفی

 • بازدید مدیر کل و کارشناسان مسئول اداره کل امور تحصیلی از واحد آموزشی گرگان
  مدیر کل و کارشناسان مسئول اداره کل امور تحصیلی از واحد آموزشی گرگان بازدید کردند

 • هشتادمین جلسه ی شورای آموزش برگزار شد.
  با حضور رئیس جامعه المصطفی، معاون آموزشی و سایر اعضای شورا هشتادمین جلسه ی شورای آموزش برگزار شد.

 • کشورهای آسیای جنوب شرقی خواستار گسترش مباحث آموزشی توسط جامعه المصطفی هستند.
  در گزارش سفر هیئتی از مدیران جامعه المصطفی به چهار کشور آسیای جنوب شرقی بر استفاده بیشتر از ظرفیت المصطفی در گسترش مباحث آموزشی تأکید شد.

 • پانزدهمین جلسه شورای معاونین آموزشی واحدهای آموزشی تربیتی المصطفی برگزار شد.
  پانزدهمین جلسه شورای معاونین آموزشی واحدهای آموزشی تربیتی المصطفی برگزار شد.