• 
بازدید معاونت آموزش از مدرسه امام مهدی(عج) پاکستانی ها
 • 
نشست ریاست مکرم جامعة المصطفی با کارکنان معاونت آموزشی
 • 
بازدید معاونت آموزش و هیئت همراه از جامعه آل البیت
 • 
یکصدوسومین جلسه شورای معاونین آموزش
 • 
نشست نهایی سازی طرح تحول نظام آموزش جامعة المصطفی العالمیة
 • 
بازدید معاون محترم و مدیران کل محترم معاونت آموزش از حوزة الاطهار التخصصیة
 • 
جلسه تودیع و معارفه مدیریت جدید اداره کل برنامه ریزی آموزش
 • 
بازدید معاون مدیران معاونت آموزش از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
 • 
کارگروه طرح تحول نظام جامع آموزش
 • 
نودوهشتمین جلسه شورای معاونین آموزشی باحضور معاون محترم آموزش دکتر عباسی
 • 
دیدار معاونت محترم آموزش با مدیر کل بنیاد اسلامی کشور بنگلادش و رایزنی آموزشی
 • 
 مراسم اغاز سال تحصیلی جدید 1396-1397
 • 
تقویم آموزشی جدید
 • 
اولین جلسه معاون محترم آموزش با همکاران معاونت آموزش
 • 
پیام ریاست معزز جامعة المصطفی العالمیة به مناسبت آغاز سال تحصیلی97-1396
 • 
مراسم تودیع و معارفه معاونت جدید آموزش
 • 
افتتاحیه نمایشگاه یازدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعة المصطفی(ص) و بازدید از غرفه معاونت آموزش
 • 
 جديدترين آيين نامه هاي آموزشي

بازدید معاونت آموزش از مدرسه امام مهدی(عج) پاکستانی ها
 0 
نشست ریاست مکرم جامعة المصطفی با کارکنان معاونت آموزشی
0 
بازدید معاونت آموزش و هیئت همراه از جامعه آل البیت
0 
یکصدوسومین جلسه شورای معاونین آموزش
0 
نشست نهایی سازی طرح تحول نظام آموزش جامعة المصطفی العالمیة
0 
بازدید معاون محترم و مدیران کل محترم معاونت آموزش از حوزة الاطهار التخصصیة 
1 
جلسه تودیع و معارفه مدیریت جدید اداره کل برنامه ریزی آموزش
2 
بازدید معاون مدیران معاونت آموزش از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
3 
کارگروه طرح تحول نظام جامع آموزش
4 
نودوهشتمین جلسه شورای معاونین آموزشی باحضور معاون محترم آموزش دکتر عباسی
5 
دیدار معاونت محترم آموزش با مدیر کل بنیاد اسلامی کشور بنگلادش و رایزنی آموزشی
6 
 مراسم اغاز سال تحصیلی جدید 1396-1397
7 
تقویم آموزشی جدید 
8 
اولین جلسه معاون محترم آموزش با همکاران معاونت آموزش
9 
پیام ریاست معزز جامعة المصطفی العالمیة به مناسبت آغاز سال تحصیلی97-1396
10 
هشتاد و نهمین جلسه شورای معاونین آموزشی المصطفی با حضور معاون محترم آموزشی سازمان مرکزی و مدیران معاونت آموزش
11 
مراسم تودیع و معارفه معاونت جدید آموزش
12 
افتتاحیه نمایشگاه یازدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعة المصطفی(ص) و بازدید از غرفه معاونت آموزش
13 
جديدترين آيين نامه هاي آموزشي
14

به سايت معاونت آموزش خوش آمديد