• 
 جدیدترین آیین نامه های آموزشی
 • 
 بازدید هیئت معاونت آموزش از واحد آشتیان
 • 
 گزارش نشست صميمانه معاون محترم آموزش جامعة المصطفي (ص) العالمية
 • 
اجلاس اساتيد المصطفي(ص) واحد گرگان
 • 
دیدار معاونت آموزش جامعه المصطفی با معاونت آموزش حوزه علمیه قم
 • 
ديدار معاونت آموزش با نماينده المصطفي لبنان
 • 
بازديد معاونت آموزش از نمايندگي المصطفي در تهران
 • 
پنجمين اجلاس مديران گروه هاي علمي تربيتي
 • 
بيست وسومين اجلاس سالانه اساتيد جامعةالمصطفي (ص) العالمية
 • بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از واحد پيوسته کليه الزهرا
 • بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از مدرسه فاطميه
 • بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از نمايندگي قشم

جدیدترین آیین نامه های آموزشی
0 
 بازدید هیئت معاونت آموزش از واحد آشتیان
1 
 گزارش نشست صميمانه معاون محترم آموزش جامعة المصطفي (ص) العالمية
2 
اجلاس اساتيد المصطفي(ص) واحد گرگان
3 
دیدار معاونت آموزش جامعه المصطفی با معاونت آموزش حوزه علمیه قم
4 
ديدار معاونت آموزش با نماينده المصطفي لبنان
5 
بازديد معاونت آموزش از نمايندگي المصطفي در تهران
6 
پنجمين اجلاس مديران گروه هاي علمي تربيتي
7 
بيست وسومين اجلاس سالانه اساتيد جامعةالمصطفي (ص) العالمية
8 بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از واحد پيوسته کليه الزهرا 9 بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از مدرسه فاطميه 10 بازديد شوراي مديران معاونت آموزش از نمايندگي قشم11

به سايت معاونت آموزش خوش آمديد